Opracowujemy projekty rozwojowe oraz naprawcze, rynkowe i społeczne. Wzmacniamy potencjał przedsiębiorstw. Wspieramy właścicieli firm, kadrę kierowniczą oraz menedżerów projektu, produktu, marketingu i sprzedaży. Realizujemy zadania obejmujące strategiczne obszary funkcjonowania przedsiębiorstw. Działania zawieramy w specjalnie tworzonych programach. Firmom zainteresowanych częścią naszej oferty świadczymy pojedyncze usługi. Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego tematu, jakość obsługi, korzystne pro-rozwojowe propozycje.

Z nami rozwiniesz działalność swojej firmy, produkty i usługi.

Zrealizujemy działania rozwojowe i naprawcze. 

Gwarantujemy odpowiednie rozwiązania, przygotowanie projektu, realizację oraz optymalizację już wdrożonych zmian.

O nas

 

• szkolenia


szkolenia i warsztaty - dla firm i instytucji

 

• doradztwo biznesowe


w rozwoju firmy, handlowe i organizacyjne

 

• badania


rynkowe i społeczne

 

• marketing


strategiczny, operacyjny, marki, produktu

 

• innowacje i rozwój


produktu, usługi, biznesu, relacji i komunikacji

 

• zarządzanie


operacyjne, zespołem, wdrożeniem zmiany

projekt consulting
projekty rozwojowe
marketing marki
usługi badawcze
zarządzanie rozwojem
usługi szkoleniowe
usługi rozwoju firmy, produktu, marki
usługi rozwoju produktu, firmy
Katowice, Bielsko-Biała, Tychy, Sosnowiec, Gliwice
działania naprawcze dla rozwoju firmy, produktu
usługi rozwoju firmy, produktu

Kompleksowe realizacje ⇒ strategiczne doradztwo:

Projekt Consulting ⇒ usługi rozwoju firmy, produktu i marki

usługi rozwoju firmy
Projekt Consulting

Oferujemy strategiczne działania ukierunkowane na rozwój firmy, modernizację, marketing produktu, usługi oraz doskonalenie umiejętności pracowników.

budowanie zespołu

Zwiększony potencjał produktów, usług, procesów operacyjnych.

więcej  >>

 • Stworzymy nowe innowacyjne produkty, usługi lub zmodernizujemy istniejące.

 • Sprawdzimy ich możliwości, wykonamy badania, testy, przeprowadzimy zmiany oraz ich wdrożenia rynkowe i społeczne.

 • Zapewnimy pełne wsparcie projektów w trakcie realizacji i w procesie zmian lub modernizacji.

 • Zadbamy o wzrost efektywności przedsiębiorstwa, jego rozwój biznesowy i społeczny.

 


 

 


Zmiany i innowacje
produktu, usługi, organizacji

modernizacja firmy

 • Opracujemy strategię rynkową organizacji z uwzględnieniem możliwości firmy i profilu działania.

 • Zapewnimy bieżące wsparcie przedsiębiorstwa poprzez doradztwo operacyjne.

 • Na stałe będziemy współpracować z wybranymi działami firmy, a także podejmiemy się zarządzania projektami otrzymując taką misję do wykonania.

 • Kompleksowo zrealizujemy projekt i powierzony zakres zadań.

Opracujemy ją i wdrożymy.

wdrożenie innowacji

efektywność i wydajność

więcej  >>


Usługi zarządzania i realizacji strategii rynkowych

badania społeczności lokalnych


Audyt
komunikacji


Badania
rynkowe i społeczne

więcej  >>

więcej  >>

 • Zbadamy postawy klientów, nawyki, rzeczywiste opinie o produktach, usługach i ocenę obsługi.

 • Zweryfikujemy zapotrzebowanie rynkowe na nowe produkty i usługi, przedstawimy wnioski oraz rekomendacje działań.

 • Poprzez audyt komunikacji wewnętrznej możemy zweryfikować stan organizacji, zbadać wpływ jaki ma ona na bieżącą działalność firmy.

Dane, informacje, analizy rynkowe i społeczne - możliwość reagowania i podejmowania trafnych decyzji.

zrealizujesz swoje projekty

tworzymy skuteczne rozwiązania

obsługa na najwyższym poziomie

KORZYSTNE ROZWIĄZANIA

Dla Państwa Firmy:

  oferta usług

rozwój biznesu

zarządzanie operacyjne

tworzenie produktu
innowacyjnego

badania produktu, usługi

Rozwój firmy.

  więcej o nas

Gwarancja realizacji wybranej strategii.

Monitoring rynku i otoczenia przedsiębiorstwa.

 • Opracujemy i zrealizujemy strategię marketingową.

 • Zapewnimy marketingowe wsparcie sprzedaży oraz zadbamy o rozwój relacji z klientami na poszczególnych etapach sprzedaży.

 • Ugruntujemy lub zbudujemy od początku markę firmy, produktów, usług.

 • Zadbamy o właściwą komunikację z aktualnymi i potencjalnymi klientami, zaplanujemy i wykonamy kompleksowe działania marketingowe.

 


Strategiczne wsparcie marketingowe


Szkolenia i warsztaty
dla pracowników

więcej  >>

 • Przygotujemy programy szkoleń, warsztatów, treningów dla pracowników, dzięki którym zyskają nowe umiejętności i poprawią swoją efektywność pracy.

 • Opracujemy cykle szkoleniowe ukierunkowane na konkretny cel, na przykład sprzedażowy: szkolenia dla handlowców, sprzedawców.

Trwałe sukcesy firmy są wprost-proporcjonalne do rozwoju pracowników.

Szkolenia - od umiejętności do efektywności.

więcej  >>

Pozycja firmy i jej produktów sukcesywnie będzie wzrastać.

Marketing - wsparcie sprzedaży, innowacji, rozwoju produktu.

integracja zespołu pracowników

wsparcie sprzedaży

szkolenia dla handlowców

audyt komunikacji wewnętrznej

badania popytu, zapotrzebowania na nowe produkty

strategia marki

usługi marketingowe

Projekt Consulting, Katowice, Śląsk
Projekt Consulting
Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Chorzów, Tychy, Bielsko-Biała
śląskie, małopolskie
Projekt Consulting
Doradztwo w Rozwoju Firmy

MAPA USŁUG

PROGRAMY ROZWOJU

Katowice, Kraków, Bielsko-Biała, Sosnowiec, Tychy

Specjalizujemy się w doskonaleniu produktów, usług, procesów, wdrożeniach innowacji oraz zmian. Zapewniamy pełny zakres usług, m.in.: doradztwo operacyjne, marketing strategiczny, badania rynku i społeczne, szkolenia.

© ® Projekt, wykonanie: Projekt Consulting 1998-2020

All rights reserved.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt Consulting FB

kontakt TEL - NACIŚNIJ

kontakt E-MAIL

Projekt Consulting