innowacje produktu, usługi, firmy

Usługi innowacyjne, rozwojowe, marketingowe dla produktu i firmy - Agencja Marketingowa Projekt Consulting

usługi marketingowe, innowacyjne

realizacje i usługi doradcze:

usługi marketingowe

INNOWACJE ♦ MODERNIZACJE ♦ ZMIANY

INNOWACJE MODERNIZACJE ZMIANY

• PRODUKTU • USŁUGI • FIRMY

Nasz zespół efektywnie wesprze Państwa działania rozwojowe.
⇒ w trakcie przygotowania projektu, jego realizacji bądź optymalizacji już wprowadzonych rozwiązań.

Projekt Consulting ⇒ usługi innowacyjne, marketingowe, rozwojowe

Oferujemy rozwiązania dla firm - działania ukierunkowane na rozwój, modernizację, marketing produktów i usług oraz doskonalenie umiejętności pracowników.

Tworzymy rozwiązania, projekty rozwojowe oraz naprawcze, rynkowe i społeczne. Wzmacniamy potencjał przedsiębiorstw. Wspieramy właścicieli firm, kadrę kierowniczą oraz menedżerów projektu, produktu, marketingu i sprzedaży.

Realizujemy zadania obejmujące strategiczne obszary funkcjonowania przedsiębiorstw. Działania zawieramy w specjalnie tworzonych programach. Dla firm zainteresowanych częścią naszej oferty świadczymy pojedyncze usługi.

Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego tematu, jakość obsługi, korzystne pro-rozwojowe propozycje.

projekt consulting
Projekt Consulting - Innowacje i Marketing
Projekt Consulting

mapa usług

 

• szkolenia


szkolenia i warsztaty - programy dla pracowników firm i instytucji

 

• badania


rynkowe i społeczne

 

• marketing


strategiczny, operacyjny, marki, produktu, projektu

 

• innowacje i rozwój


produktu, usługi, biznesu, komunikacji i relacji społecznych

 

• zarządzanie


operacyjne, zespołem, efektywnością pracy, wdrożeniem zmiany

Katowice, Bielsko-Biała, Gliwice, Sosnowiec, Częstochowa, Kraków

budowanie zespołu

Zwiększony potencjał produktów, usług, procesów operacyjnych.

więcej  >>

 • Stworzymy nowe innowacyjne produkty, usługi lub zmodernizujemy istniejące.

 • Sprawdzimy ich możliwości, wykonamy badania, testy, przeprowadzimy zmiany oraz ich wdrożenia rynkowe i społeczne.

 • Zapewnimy pełne wsparcie projektów w trakcie realizacji i w procesie zmian lub modernizacji.

 • Zadbamy o wzrost efektywności przedsiębiorstwa, jego rozwój biznesowy i społeczny.

 


 

 


Zmiany i innowacje
produktu, usługi, organizacji

modernizacja firmy

projekty innowacyjne
usługi marketingowe
usługi badawcze
zarządzanie
projekty rozwojowe
usługi innowacyjne
 • Opracujemy strategię rynkową organizacji z uwzględnieniem możliwości firmy i profilu działania.

 • Zapewnimy bieżące wsparcie przedsiębiorstwa poprzez doradztwo operacyjne.

 • Na stałe będziemy współpracować z wybranymi działami firmy, a także podejmiemy się zarządzania projektami otrzymując taką misję do wykonania.

 • Kompleksowo zrealizujemy projekt i powierzony zakres zadań.

Opracujemy ją i wdrożymy.

wdrożenie innowacji

efektywność i wydajność

więcej  >>


Usługi zarządzania i realizacji strategii rynkowych

badania społeczności lokalnych


Audyt
komunikacji


Badania
rynkowe i społeczne

więcej  >>

więcej  >>

 • Zbadamy postawy klientów, nawyki, rzeczywiste opinie o produktach, usługach i ocenę obsługi.

 • Zweryfikujemy zapotrzebowanie rynkowe na nowe produkty i usługi, przedstawimy wnioski oraz rekomendacje działań.

 • Poprzez audyt komunikacji wewnętrznej możemy zweryfikować stan organizacji, zbadać wpływ jaki ma ona na bieżącą działalność firmy.

Dane, informacje, analizy rynkowe i społeczne - możliwość reagowania i podejmowania trafnych decyzji.

zrealizujesz swoje projekty

tworzymy skuteczne rozwiązania

obsługa na najwyższym poziomie

PAKIET KORZYŚCI

Dla każdej Firmy:

  menu usług

rozwój biznesu

zarządzanie zmianą

tworzenie produktu
innowacyjnego

badania produktu, usługi

Rozwój firmy.

  więcej o nas

Gwarancja realizacji wybranej strategii.

Monitoring rynku i otoczenia przedsiębiorstwa.

 • Opracujemy i zrealizujemy strategię marketingową.

 • Zapewnimy marketingowe wsparcie sprzedaży oraz zadbamy o rozwój relacji z klientami na poszczególnych etapach sprzedaży.

 • Ugruntujemy lub zbudujemy od początku markę firmy, produktów, usług.

 • Zadbamy o właściwą komunikację z aktualnymi i potencjalnymi klientami, zaplanujemy i wykonamy kompleksowe działania marketingowe.

 


Strategiczne wsparcie marketingowe


Szkolenia i warsztaty
dla pracowników

więcej  >>

 • Przygotujemy programy szkoleń, warsztatów, treningów dla pracowników, dzięki którym zyskają nowe umiejętności i poprawią swoją efektywność pracy.

 • Opracujemy cykle szkoleniowe ukierunkowane na konkretny cel, na przykład sprzedażowy: szkolenia dla handlowców, sprzedawców.

Trwałe sukcesy firmy są wprost-proporcjonalne do rozwoju pracowników.

Szkolenia - od umiejętności do efektywności.

więcej  >>

Pozycja twojej firmy i jej produktów sukcesywnie będzie wzrastać.

Marketing - wsparcie zmian, innowacji, działalności przedsiębiorstwa.

integracja zespołu pracowników

wsparcie sprzedaży

szkolenia dla handlowców

audyt komunikacji wewnętrznej

badania popytu, zapotrzebowania na nowe produkty

strategia marki

projekty marketingowe

Projekt Consulting
Projekt Consulting
Katowice, Kraków, Bielsko-Biała
śląskie, małopolskie
Projekt Consulting

OFERTA

START

O NAS

KONTAKT

Katowice, Kraków, Bielsko-Biała, Tychy, Sosnowiec, Chorzów, Gliwice

Specjalizujemy się w doskonaleniu produktów, usług, procesów, wdrożeniach innowacji oraz zmian. Zapewniamy pełny zakres usług, m.in.: doradztwo operacyjne, marketing strategiczny, badania rynku i społeczne, szkolenia.

© ® Projekt, wykonanie: Projekt Consulting 1998-2020.

All rights reserved.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt Consulting FB
śląskie, małopolskie

kontakt TEL +48 518 150 111

kontakt E-MAIL

Projekt Consulting