MAPA USŁUG

PROGRAMY ROZWOJU

Katowice, Bielsko-Biała, Sosnowiec, Tychy, Chorzów, śląskie

Specjalizujemy się w doskonaleniu produktów, usług, procesów, wdrożeniach innowacji oraz zmian. Zapewniamy pełny zakres usług, m.in.: doradztwo operacyjne, marketing strategiczny, badania rynku i społeczne, szkolenia.

© ® Projekt, wykonanie: Projekt Consulting 1998-2022

All rights reserved.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

konsulting
konsulting

kontakt TEL - NACIŚNIJ

kontakt E-MAIL

Project Consulting
Audyt komunikacji wewnętrznej
Badania i audyty
audyt komunikacji, badania produktowe, pracownicze

O BADANIACH  więcej 

Audyt komunikacji

CZY WIESZ CO SIĘ DZIEJE W FIRMIE ?

⇒ rozwiązanie: audyt komunikacji wewnętrznejMenadżerowie stosując własną politykę komunikacji w firmie zazwyczaj wpadają w trzy skrajności.
Z jednej strony likwidują dystans, przechodzą na Ty, zyskują wrażenie, że rozmawiają z pracownikami na każdy temat i mają poczucie, że zyskują wiedzę o tym co się naprawdę dzieje. Czy jednak prawdziwą? Inni wręcz przeciwnie hołdują tzw. starym zasadom, wierząc w swoje możliwości kierownicze i komunikacyjne. Czasami podejmują, często w imię dobrych obyczajów czy sztywnych zasad zarządzania, tematy które w ich ocenie zabierają tylko czas. Nie zmienia to faktu, że mają tak mocne przekonanie o tym, że pewne obowiązki, które trzeba wykonać i tak muszą być wykonane, a reszta to strata czasu. Pytanie kto to zrobi i czy z wymiernym rezultatem? Jest też inna grupa osób zarządzających, która komunikację ogranicza do sfery kontrolnej, preferując przy tym narzędzia „Wielkiego Brata”. Z jakim skutkiem dla przedsiębiorstwa przy realizacji celów długoterminowych?

Każdy menadżer musi sam rozstrzygnąć te kwestie. Pomocne może być profesjonalne wsparcie, a dzięki niemu informacje uzyskane w toku audytu komunikacji wewnętrznej oraz rekomendacje zespołu badawczego.

 

Proponujemy skuteczne narzędzia do pozyskania wiedzy i podjęcia niezbędnych działań przez zarząd, menadżerów, kierowników różnego szczebla.

 

Wychodząc na wprost pracownikom, którzy chcą wiedzieć więcej i rozumieć politykę firmy, przedstawiamy sposób do pogłębienia współpracy, wymiany obserwacji i pomysłów. Udzielanie im głosu daje wiele bezcennych korzyści firmie. Bez wielkich nakładów, nie ingerując w ciągłość pracy, audyt komunikacji wewnętrznej inicjuje lub kontynuuje proces obustronnej komunikacji niezbędny dla wszystkich osób w tej samej firmie, organizacji. 

 

 

Regularne i efektywne badanie opinii pracowniczych:

 

 • Buduje firmową kulturę otwartości i dialogu

 • Skraca dystans między zarządem, a szeregowymi pracownikami

 • Daje pracownikom możliwość realnego oddziaływania na strategię firmy

 • Przekłada się na wzrost zaangażowania pracowników, co przynosi realne oszczędności biznesowe (korzysta z tych działań większość koncernów)


 

Audyt komunikacji wewnętrznej wskaże:

 

 • Dane, na podstawie których możliwa będzie aktualizacja podejmowanych strategii i celów

 • Oceny satysfakcji pracowników z pracy, wykonywanych obowiązków

 • Informacje o źródłach konfliktów faktycznych i potencjalnych istotnych dla organizacji, wynikających z niedbałej lub błędnej komunikacji, a także z innych przyczyn

 • Relacje z przełożonymi, relacje ze współpracownikami

 • Potrzeby pracowników, w tym potrzeb w zakresie komunikacji, a także dostosowanie języka i formy komunikatów do poszczególnych odbiorców

 • Rekomendowane narzędzia i kanały usprawniające nie tylko komunikację, ale przede wszystkim współpracę poszczególnych grup pracowników

 • Poziom inicjatywy, chęci do współpracy - rozwiązania proponowane przez personel w aspektach działalności firmy.

 

 

Audyt komunikacji wewnętrznej przynosi szereg dodatkowych, bardzo ważnych korzyści:

 

 • Przybliży i wyjaśni misję firmy, która jest niezbędnym spoiwem współpracy, a zatem podejmowanych działań przez wszystkich pracowników bez względu na zajmowane stanowisko

 • Podkreśli znaczenie właściwego porozumiewania się poprzez doskonalenie wewnętrznej i zewnętrznej komunikacjiaudyt komunikacji wewnętrznej

 • W perspektywie długoterminowej skutkować będą wzrostem zaufania do przedsiębiorstwa, a także wyższą oceną profesjonalizmu jego pracowników

 • Przyniesie wymierne korzyści finansowe oraz znaczną poprawę współpracy i atmosfery pracy

 • Pracownikom da poczucie realnego wpływu na losy firmy

 • Zintensyfikuje kroki niezbędne dla rozwoju firmy, na przykład w zakresie oferty, poszczególnych produktów, szkoleń, sprzedaży czy marketingu, a także spraw pracowniczych

 • Umożliwi przyjęcie najbardziej skutecznych strategii działań uwzględniający stan komunikacji wewnętrznej w firmie. 

09 sierpnia 2022
Projekt Consulting
Doradztwo w Rozwoju Firmy
firma doradcza
Projekt Consulting
Projekt Consulting, Katowice, Śląsk
Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Chorzów, Tychy, Bielsko-Biała
śląskie, małopolskie