MAPA USŁUG

PROGRAMY ROZWOJU

Katowice, Bielsko-Biała, Sosnowiec, Tychy, Chorzów, śląskie

Specjalizujemy się w doskonaleniu produktów, usług, procesów, wdrożeniach innowacji oraz zmian. Zapewniamy pełny zakres usług, m.in.: doradztwo operacyjne, marketing strategiczny, badania rynku i społeczne, szkolenia.

© ® Projekt, wykonanie: Projekt Consulting 1998-2022

All rights reserved.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

konsulting
konsulting

kontakt TEL - NACIŚNIJ

kontakt E-MAIL

Project Consulting
badania projektu, strategii, innowacji
Badania i audyty
audyt komunikacji, badania produktowe, pracownicze

O BADANIACH  więcej 

Badania projektu i strategii

BADANIA W PROCESIE TWORZENIA, WDROŻENIA I ROZWOJU PROJEKTU INNOWACYJNEGO, RYNKOWEGO LUB SPOŁECZNEGO Wielu przedsiębiorców, ale również samorządowców poszukuje odpowiedzi na szereg pytań. Mając pomysł chcą wiedzieć jak zostanie on przyjęty, czy będzie zaspakajać realne potrzeby ludzi, czy przyniesie oczekiwane rezultaty. Prowadząc projekt chcą go doskonalić. Czasami również szukają inspiracji do dalszych działań. Proces ten wymaga systematycznego "monitoringu" poprzez program badawczy, tak aby poniesione nakłady i realizowane działania powodowały osiągnięcie najwyższych wartości ocen w realizowanym projekcie.
 

Głównymi kryteriami oceny projektów są:

 • trafność

 • użyteczność

 • efektywność

 • skuteczność

 • trwałość

 

 

Obszar naszych działań:

 

Realizujemy zadania badawcze od etapu strategii do oceny działań wdrożonych. Wykonujemy między innymi badania związane z zapotrzebowaniem na nowy produkt, usługę, badania projektowanych lub wdrożonych zmian i innowacji w obszarze rynkowym i społecznym. W naszych pracach aktywnie wspieramy elementy wzmacniające projekt, jego efektywność i trwałość.

 

 

badania projektu, strategii, innowacji

Czego mogą dotyczyć badania projektu lub strategii?

 

Realizujemy projekty badawcze w następujących sektorach:

 

 • produkty, usługi rynkowe

 • organizacja pracy

 • inwestycje przedsiębiorstw

 • rynek pracy

 • usługi społeczne

 • inwestycje społeczne

 • inwestycje infrastrukturalne

 • problemy społeczne

 • komunikacja społeczna

 • bezpieczeństwo

 • opieka zdrowotna

 • kultura i oświata


 

Metody i techniki badawcze

 

Stosujemy metody ilościowe i jakościowe, jednak właściwy dobór metod i technik badawczych uzależniony jest od szeregu parametrów badawczych, w szczególności od zakresu badawczego.

 

 

Badania projektu, strategii, innowacji i zmian:

 

 • Na etapie projektowym: zweryfikują strategię, doprecyzują cele i metody służące ich osiągnięciu

 • W trakcie wdrożenia projektu: zobrazują dane w zakresie odbioru zmiany, przyniosą informacje o zaletach i wadach oraz o konieczności ewentualnej modyfikacji projektu

 • Po wdrożeniu projektu: dokonają podsumowania całości na linii projekt - zmiana - efekt, ze szczególnym uwzględnieniem analizy trwałości podjętych działań.

 

badania projektu, strategii, innowacji

 

Oferujemy skuteczne techniki i narzędzia badawcze. Badania ukierunkowujemy na uzyskanie informacji i danych, które możecie Państwo wykorzystać w realizowanych projektach i bieżącej działalności.

 

12 czerwca 2020
Projekt Consulting
Doradztwo w Rozwoju Firmy
firma doradcza
Projekt Consulting
Projekt Consulting, Katowice, Śląsk
Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Chorzów, Tychy, Bielsko-Biała
śląskie, małopolskie