MAPA USŁUG

PROGRAMY ROZWOJU

Katowice, Bielsko-Biała, Sosnowiec, Tychy, Chorzów, śląskie

Specjalizujemy się w doskonaleniu produktów, usług, procesów, wdrożeniach innowacji oraz zmian. Zapewniamy pełny zakres usług, m.in.: doradztwo operacyjne, marketing strategiczny, badania rynku i społeczne, szkolenia.

© ® Projekt, wykonanie: Projekt Consulting 1998-2022

All rights reserved.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

konsulting
konsulting

kontakt TEL - NACIŚNIJ

kontakt E-MAIL

Project Consulting
badania rynkowe i społeczne
badania marketingowe, rynkowe, społeczne

Badania produktowe

Audyt komunikacji

Badania projektu i strategii

Badania społeczne lokalne

badania rynku i społeczne

PROPONOWANE OBSZARY BADAWCZE
POWRÓT do menu

badania marketingowe
badania rynkowe
badania społeczne

ZARZĄDZANIE

PRACOWNICY, ZESPÓŁ

PRODUKT, USŁUGA

► NASZE SPECJALIZACJE


Projekty marketingowe
Marketing innowacji i zmian


Szkolenia i warsztaty
dla pracowników


Strategie rynkowe
- zarządzanie, realizacja


Innowacje produktów,
usług i procesów
Badania
rynkowe i społeczne

BADANIA RYNKOWE I SPOŁECZNE

- nieodłączny element zmian oraz projektów rozwojowych

Badania społeczne, rynkowe i marketingowe weryfikują i analizują zmieniające się potrzeby oraz zachowania poszczególnych osób będących częścią różnych grup społecznych, przez co pośredniczą w wymianie informacji pomiędzy nimi. O tym, że uzyskane w toku badań dane są informacjami szczególnie cennymi w gospodarce rynkowej, już nikogo nie trzeba przekonywać.
 

Badania efektywnie wspomagają procesy decyzyjne w obrębie działalności rynkowej, a także projektów i działań społecznych. Pozytywnie wpływają na ich ewentualne modyfikacje, tworząc je rozwiązaniami bardziej optymalnymi.

 

Jasno sprecyzowany cel – to warunek uzyskania maksimum informacji z badań rynkowych lub społecznych. Klient często znajduje się w sytuacji, gdy wie jakiej wiedzy potrzebuje, czego chce, lecz nie wie jak ją uzyskać. W tej sytuacji naturalnym partnerem klienta powinna być firma specjalizująca się w badaniach. Praca nad projektem badawczym to zawsze wspólny wysiłek specjalistów od produktu (projektu) oraz specjalistów badań rynkowych i społecznych.

Bez względu na etap w którym znajduje się projekt, zawsze jego rozwój wiąże się z odpowiedzią na liczne pytania. Przybliżą one wybór korzystnych rozwiązań. To pozwoli na ukierunkowanie projektu i wytyczenie długofalowej strategii rozwoju.

Realizujemy badania społeczne, rynkowe i marketingowe:
 

 • Badania postaw i opinii, jakościowe lub ilościowe (społeczności lokalnych, organizacji)

 • Badania produktu i/lub usługi

 • Mystery Shopping – „Tajemniczy klient” (ocena procesu sprzedaży, porównanie poziomu obsługi, brandingu, wystroju wnętrz, estetyki pomiędzy wytypowanymi punktami handlowymi)

 • Audyty komunikacyjne - badania komunikacji i relacji

 • Badania zapotrzebowania na produkt nowy lub zmodernizowany

 • Testy rynkowe (testy z widoczną marką lub tzw. ślepe testy np. smakowe, testy opakowań, reklam i in.)

 

Przeprowadzenie badań:

• zminimalizuje prawdopodobieństwo przyjęcia złych rozwiązań

• będzie źródłem aktualnych i zweryfikowanych informacji

• przyniesie odpowiedzi na szereg istotnych pytań

• może zainicjować zmianę strategii lub być początkiem całkiem nowego projektu
 

Badania rynkowe i społeczne mogą wskazać obszary, w których firma, organizacja może stworzyć przewagę wobec swoich bezpośrednich konkurentów.

 


SPECJALIZUJEMY SIĘ W:

Przeprowadziliśmy badania rynkowe dla firm i organizacji reprezentujących m.in.:

 

  • Przemysł spożywczy (soki, wody mineralne, przetwory mleczne, przetwory warzywne)

  • Przemysł chemiczny (oleje, smary, farby)

  • Produkcja budowlana (materiały ociepleniowe, tynki, farby)

  • Produkcja opakowań z drewna (palety)

  • Produkcja i handel wyrobów ze stali

  • Handel (sieci sprzedaży produktów spożywczych i chemicznych)

  • Usługi turystyczne i rekreacyjne

  • Usługi finansowe i pożyczkowe

  • Badania społeczne (społeczności lokalnych, grup zawodowych)

 

BADANIA RYNKOWE, MARKETINGOWE i SPOŁECZNE - obszary tematyczne:

Produkt, usługa:

 

 • Motywacje i doświadczenia związane z zakupem

 • Testy produktów

 • Badania popytu, zainteresowania na nowe produkty

 • Opinie o produktach i usługach

 • Mocne i słabe strony oferty

 • Pozycja marki, produktów, usług względem oferty konkurencji

 • Satysfakcja z produktu

 • Ocena procesu sprzedaży

 • Opinie o obsłudze posprzedażowej

 • Analiza potrzeb rozwojowych, potrzeb klientów

 • Ocena projektowanych strategii rozwojowych produktów, usług

 • Opinie o działaniach komunikacyjnych, reklamach

 • Wizerunek marki, ocena marki

Zarządzanie, komunikacja, rozwój:

 

 • Działania zarządu i kierunki rozwoju firmy

 • Klimat i kultura organizacyjna,

 • Mocne i słabe strony organizacji

 • Organizacja pracy i zarządzanie czasem

 • Metody zarządzania stosowane przez menedżerów, kompetencje kierownicze

 • Współpraca między wydziałami i wewnętrzny system komunikacji

 • Procedury wewnątrz firmowe

 • Efektywność pracowników

 • System awansów i możliwości rozwojowe

 • Mentoring i zarządzanie wiekiem

 • Procedury nagród i kar

 • Wizerunek i postrzeganie firmy

 • Analiza potrzeb rozwojowych

Pracownicy, kadra, zespół:

 

 • Badanie satysfakcji pracowników (poziom zadowolenia, relacje, opinie o obowiązkach, wynagrodzeniu, na temat zmian obecnych i planowanych)

 • Badanie doświadczeń pracowników po pierwszych miesiącach pracy

 • Dopasowanie pracowników do wykonywanej pracy, współpraca, atmosfera w pracy

 • Motywacja i zaangażowanie personelu

 • Realny wpływ na losy firmy

 • Rozwiązania proponowane przez personel - nowe metody pracy

 • Relacja z przełożonymi

 • Konflikty i ich przyczyny

 • Poczucie sprawiedliwości organizacyjnej

 • Poczucie bezpieczeństwa - miejsca pracy

 • Szkolenia, integracja – sugestie pracowników

OFERUJEMY KOMPLEMENTARNE USŁUGI

Projekt Consulting, Katowice, Śląsk
Projekt Consulting
Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Chorzów, Tychy, Bielsko-Biała
śląskie, małopolskie
firma doradcza
Doradztwo w Rozwoju Firmy