śląskie, małopolskie
Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Chorzów, Tychy, Bielsko-Biała
projekt consulting

 518 150 111

Usługi rozwojowe i naprawcze
Mobile menu
Projekt Consulting - projekty rynkowe i społeczne

PROJEKT

CONSULTING

Projekt Consulting. Doradztwo biznesowe, badania marketingowe, rynku i społeczne
Badania rynku, marketingowe i społeczne

Badania rynku, badania społeczne

- nieodłączny element zmian oraz działań rozwojowych

Badania rynkowe, społeczne i marketingowe weryfikują i analizują zmieniające się potrzeby oraz zachowania poszczególnych osób będących częścią różnych grup społecznych, przez co pośredniczą w wymianie informacji pomiędzy nimi. Uzyskane w toku badań dokładne dane są informacjami szczególnie cennymi dla każdej firmy.
 

Badania rynku efektywnie wspomagają procesy decyzyjne w obrębie działalności biznesowej, a także projektów i działań społecznych. Pozytywnie wpływają na ich ewentualne modyfikacje, tworząc je rozwiązaniami bardziej optymalnymi.

 

Jasno sprecyzowany cel – to warunek uzyskania maksimum informacji z badań rynkowych lub społecznych. Klient często znajduje się w sytuacji, gdy wie jakiej wiedzy potrzebuje, czego chce, lecz nie wie jak ją uzyskać. W tej sytuacji naturalnym partnerem klienta powinna być firma specjalizująca się w badaniach. Praca nad projektem badawczym to zawsze wspólny wysiłek specjalistów od produktu (projektu) oraz specjalistów badań rynkowych i społecznych.

Bez względu na etap w którym znajduje się projekt, zawsze jego rozwój wiąże się z odpowiedzią na liczne pytania. Przybliżą one wybór korzystnych rozwiązań. To pozwoli na ukierunkowanie projektu i wytyczenie długofalowej strategii rozwoju.

Realizujemy badania rynku, społeczne i marketingowe:
 

 • Badania postaw i opinii, jakościowe lub ilościowe (społeczności lokalnych, organizacji)

 • Badania produktu i/lub usługi

 • Mystery Shopping – „Tajemniczy klient” (ocena procesu sprzedaży, porównanie poziomu obsługi, brandingu, wystroju wnętrz, estetyki pomiędzy wytypowanymi punktami handlowymi)

 • Audyty komunikacyjne - badania komunikacji wewnętrznej i relacji

 • Badania zapotrzebowania na produkt nowy lub zmodernizowany

 • Testy rynkowe (testy z widoczną marką lub tzw. ślepe testy np. smakowe, testy opakowań, reklam i in.)

 

Przeprowadzenie badań:

• zminimalizuje prawdopodobieństwo przyjęcia złych rozwiązań

• będzie źródłem aktualnych i zweryfikowanych informacji

• przyniesie odpowiedzi na szereg istotnych pytań

• może zainicjować zmianę strategii lub być początkiem całkiem nowego projektu
 

Badania rynku, społeczne i marketingowe to najlepsza metoda na wskazanie obszarów, w których każda firma lub instytucja może podnieść poziom i zakres swoich usług, oferowanych produktów oraz jakość współpracy.  


SPECJALIZUJEMY SIĘ W:

Przeprowadziliśmy badania rynku dla firm i badania społeczne dla organizacji reprezentujących m.in.:

 

  • Przemysł spożywczy (soki, wody mineralne, przetwory mleczne, przetwory warzywne)

  • Przemysł chemiczny (oleje, smary, farby)

  • Produkcja budowlana (materiały ociepleniowe, tynki, farby)

  • Produkcja wyrobów z drewna (palety)

  • Produkcja i handel wyrobów ze stali

  • Handel (sieci sprzedaży produktów spożywczych i chemicznych)

  • Usługi turystyczne i rekreacyjne

  • Usługi finansowe i pożyczkowe

  • Badania społeczne (społeczności lokalnych, grup zawodowych)

 

BADANIA RYNKU, MARKETINGOWE i SPOŁECZNE - obszary tematyczne:

Produkt, usługa:

 

 • Motywacje i doświadczenia związane z zakupem

 • Testy produktów

 • Badania popytu, zainteresowania na nowe produkty

 • Opinie o produktach i usługach

 • Mocne i słabe strony oferty

 • Pozycja marki, produktów, usług względem oferty konkurencji

 • Satysfakcja z produktu

 • Ocena procesu sprzedaży

 • Opinie o obsłudze posprzedażowej

 • Analiza potrzeb rozwojowych, potrzeb klientów

 • Ocena projektowanych strategii rozwojowych produktów, usług

 • Opinie o działaniach komunikacyjnych, reklamach

 • Wizerunek marki, ocena marki

Zarządzanie, komunikacja, rozwój:

 

 • Działania zarządu i kierunki rozwoju firmy

 • Klimat i kultura organizacyjna,

 • Mocne i słabe strony organizacji

 • Organizacja pracy i zarządzanie czasem

 • Metody zarządzania stosowane przez menedżerów, kompetencje kierownicze

 • Współpraca między wydziałami i wewnętrzny system komunikacji

 • Procedury wewnątrz firmowe

 • Efektywność pracowników

 • System awansów i możliwości rozwojowe

 • Mentoring i zarządzanie wiekiem

 • Procedury nagród i kar

 • Wizerunek i postrzeganie firmy

 • Analiza potrzeb rozwojowych

Oferujemy komplementarne usługi

Badania społeczne lokalne

Badania projektu i strategii

Badanie komunikacji w firmie

Badania marketingowe produktu


Usługi zarządzania
- Interim manager


Szkolenia i warsztaty
dla pracowników


Marketing strategiczny
produktu, usługi, marki

► NASZE SPECJALIZACJE

PRODUKT, USŁUGA

PRACOWNICY, ZESPÓŁ

ZARZĄDZANIE

PROPONOWANE OBSZARY BADAWCZE
POWRÓT do menu

badania rynku i społeczne

Napisz do nas

Zadzwoń  naciśnij

Katowice, Bielsko-Biała, Sosnowiec, Tychy, Chorzów, Bytom, Rybnik, Gliwice, śląskie

tel. +48 518 150 111

konsulting
Project Consulting Katowice, śląskie
konsulting

© ®  Projekt, wykonanie: Projekt Consulting 1998-2024

Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

Specjalizujemy się w doskonaleniu produktów, usług, komunikacji, wprowadzaniu zmian w firmach. Zapewniamy pełny zakres usług, m.in.: badania rynku i społeczne, marketing strategiczny, szkolenia, doradztwo biznesowe oraz usługi zarządzania.

Projekt Consulting, Katowice, śląskie
Project Consulting Katowice, śląskie
Projekt Konsulting

Korzystając z formularza kontaktowego użytkownik potwierdza zapoznanie się z Polityką prywatności (w tym cookies i przechowywanie danych) oraz wyraża zgodę na kontakt w tej formie, w tym na odpowiedzi od Projekt Consulting. 

Tak pracujemy - więcej o nas

Katowice, Kraków, Wrocław, Łódź, Warszawa, Poznań, Częstochowa, Opole, Rzeszów, Nowy Sącz, Zakopane

Polityka prywatności

Artykuły/Blog

MAPA USŁUG

Więcej informacji? 

Chętnie odpowiemy na pytania oraz przygotujemy interesujące propozycje.  

Zapraszamy do kontaktu 

Wyślij
Wyślij
Dziękujemy za wiadomość.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola !

Strategie rozwiązywania problemów społecznych

Lokalne badania społeczne

Projekty specjalne. CSR

Projekty społeczne ►

Doradztwo biznesowe

Usługi zarządzania

Usługi marketingowe

Szkolenia

Badanie posprzedażowe

Badania marketingowe

Badania komunikacji w firmie

Marketing strategiczny

Projekty biznesowe ►

Projekty biznesowe

Projekty społeczne

Usługi

Specjalizujemy się w doskonaleniu produktów, usług, komunikacji, wprowadzaniu zmian w firmach. Zapewniamy pełny zakres usług, m.in.: doradztwo operacyjne, marketing strategiczny, badania rynku i społeczne, szkolenia.

Kontakt

badania rynkowe i społeczne
badania marketingowe
badania społeczne
badania rynkowe

Pracownicy, kadra, zespół:

 

 • Badanie satysfakcji pracowników (poziom zadowolenia, relacje, opinie o obowiązkach, wynagrodzeniu, na temat zmian obecnych i planowanych)

 • Badanie doświadczeń pracowników po pierwszych miesiącach pracy

 • Dopasowanie pracowników do wykonywanej pracy, współpraca, atmosfera w pracy

 • Motywacja i zaangażowanie personelu

 • Realny wpływ na losy firmy

 • Rozwiązania proponowane przez personel - nowe metody pracy

 • Relacja z przełożonymi

 • Konflikty i ich przyczyny

 • Poczucie sprawiedliwości organizacyjnej

 • Poczucie bezpieczeństwa - miejsca pracy

 • Szkolenia, integracja – sugestie pracowników