MAPA USŁUG

PROGRAMY ROZWOJU

Katowice, Bielsko-Biała, Sosnowiec, Tychy, Chorzów, śląskie

Specjalizujemy się w doskonaleniu produktów, usług, procesów, wdrożeniach innowacji oraz zmian. Zapewniamy pełny zakres usług, m.in.: doradztwo operacyjne, marketing strategiczny, badania rynku i społeczne, szkolenia.

© ® Projekt, wykonanie: Projekt Consulting 1998-2022

All rights reserved.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

konsulting
konsulting

kontakt TEL - NACIŚNIJ

kontakt E-MAIL

Project Consulting
lokalne badania społeczne
Badania i audyty
audyt komunikacji, badania produktowe, pracownicze

O BADANIACH  więcej 

Badania społeczne lokalne

BADANIA SPOŁECZNE: SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I PRACOWNICZEJ

⇒ diagnoza sytuacji, identyfikacja potrzeb, badanie postaw i opinii.

 

 

Projekty społeczne wiążą się z dwoma głównymi aspektami:
 

 • pozyskaniem wiedzy o potrzebach, opiniach, relacjach danej społeczności

 • uzyskaniem opinii, oceny badanej społeczności w zakresie planowanych lub wprowadzonych projektów, zmian czy też innowacji

 

Dzięki badaniom społecznym możemy zdobyć rzeczywiste dane o istniejących procesach mających miejsce między ludźmi, usystematyzować wiedzę, udoskonalić rozwiązania i stworzyć realne plany działań. Następnie, po określonym czasie, zweryfikować rezultaty przyjętej strategii.

 

Realizujemy:
 

1. Badania społeczności lokalnych: osiedla, miasta, powiatu, regionu;

2. Badania społeczne pracowników firm i instytucji oraz grup zawodowych.

 

 

Czego może dotyczyć badanie społeczne ?

 

Społeczności lokalne:

 • Badanie satysfakcji mieszkańców

 • Potrzeby i oczekiwania

 • Opinie i oceny o projektach zrealizowanych i planowanych

 • Inwestycje i inicjatywy lokalne – propozycje mieszkańców

 • Konflikty, problemy i ich przyczyny

 • Poczucie bezpieczeństwa

 • Dostęp do jednostek kulturalno – oświatowych, służby zdrowia i ocena ich pracy

 • Opinie o podmiotach, projektach miejskich, gminnych

 

Grupy zawodowe, pracownicze:

 • Badanie satysfakcji pracowników (poziom zadowolenia, relacje, opinie o obowiązkach i wynagrodzeniu)

 • Opinie na na temat zmian, byłych, obecnych i planowanych

 • Badanie doświadczeń nowych pracowników po pierwszych miesiącach pracy

 • Dopasowanie pracowników do wykonywanej pracy

 • Atmosfera w pracy

 • Poczucie sprawiedliwości organizacyjnej, współpracy

 • Konflikty i ich przyczyny

 • Relacja z przełożonymi, ze współpracownikami

 • Motywacja i zaangażowanie, ocena realnego wpływu na losy firmy

 • Propozycje i konkretne inicjatywy pracowników

 • Szkolenia, integracja – sugestie badanych

 

Potencjalny zakres badawczy jest niemal nieograniczony. Jednak musi być dostosowany do podjętej problematyki i celu badania.  Szczególną formą badania pracowników jest audyt komunikacji wewnętrznej.

lokalne badania społeczne

 

 

Metody i techniki badawcze

 

Dobór metod i technik badawczych uzależniony jest od szeregu parametrów badawczych, w szczególności od zakresu badawczego. Stosujemy przede wszystkim:  

 • Wywiady bezpośrednie, realizowane przez ankieterów (PAPI)

 • Zajęcia warsztatowe

 • Zogniskowane wywiady grupowe (Focus Group Interview), tzw. "Focusy"

 • Indywidualne wywiady (IDI)

 • Wywiady pogłębione

 

 

Profesjonalnie przygotowane i zrealizowane lokalne badania społeczne lub pracownicze, są niezwykle korzystne dla realizacji samego projektu, ale również społeczności, która jest lub będzie nim objęta. 

 

Oferujemy skuteczne techniki i narzędzia badawcze. Badania ukierunkowujemy na uzyskanie informacji i danych, które możecie Państwo wykorzystać w realizowanych projektach i bieżącej działalności.

10 czerwca 2020
Projekt Consulting, Katowice, Śląsk
Projekt Consulting
Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Chorzów, Tychy, Bielsko-Biała
śląskie, małopolskie
firma doradcza
Doradztwo w Rozwoju Firmy