śląskie, małopolskie
Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Chorzów, Tychy, Bielsko-Biała
projekt consulting

 518 150 111

Usługi rozwojowe i naprawcze
Mobile menu
Projekt Consulting - projekty rynkowe i społeczne

PROJEKT

CONSULTING

Projekt Consulting. Doradztwo biznesowe, badania marketingowe, rynku i społeczne
Badania rynku, marketingowe i społeczne
05 kwietnia 2023
Badania i audyty

Napisz do nas

Zadzwoń  naciśnij

Katowice, Bielsko-Biała, Sosnowiec, Tychy, Chorzów, Bytom, Rybnik, Gliwice, śląskie

tel. +48 518 150 111

konsulting
Project Consulting Katowice, śląskie
konsulting

© ®  Projekt, wykonanie: Projekt Consulting 1998-2024

Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

Specjalizujemy się w doskonaleniu produktów, usług, komunikacji, wprowadzaniu zmian w firmach. Zapewniamy pełny zakres usług, m.in.: badania rynku i społeczne, marketing strategiczny, szkolenia, doradztwo biznesowe oraz usługi zarządzania.

Projekt Consulting, Katowice, śląskie
Project Consulting Katowice, śląskie
Projekt Konsulting

Korzystając z formularza kontaktowego użytkownik potwierdza zapoznanie się z Polityką prywatności (w tym cookies i przechowywanie danych) oraz wyraża zgodę na kontakt w tej formie, w tym na odpowiedzi od Projekt Consulting. 

Tak pracujemy - więcej o nas

Katowice, Kraków, Wrocław, Łódź, Warszawa, Poznań, Częstochowa, Opole, Rzeszów, Nowy Sącz, Zakopane

Polityka prywatności

Artykuły/Blog

MAPA USŁUG

Więcej informacji? 

Chętnie odpowiemy na pytania oraz przygotujemy interesujące propozycje.  

Zapraszamy do kontaktu 

Wyślij
Wyślij
Dziękujemy za wiadomość.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola !

Strategie rozwiązywania problemów społecznych

Lokalne badania społeczne

Projekty specjalne. CSR

Projekty społeczne ►

Doradztwo biznesowe

Usługi zarządzania

Usługi marketingowe

Szkolenia

Badanie posprzedażowe

Badania marketingowe

Badania komunikacji w firmie

Marketing strategiczny

Projekty biznesowe ►

Projekty biznesowe

Projekty społeczne

Usługi

Specjalizujemy się w doskonaleniu produktów, usług, komunikacji, wprowadzaniu zmian w firmach. Zapewniamy pełny zakres usług, m.in.: doradztwo operacyjne, marketing strategiczny, badania rynku i społeczne, szkolenia.

Kontakt

CZY WIESZ CO SIĘ DZIEJE W FIRMIE ?

⇒ rozwiązanie: badanie audytowe komunikacji wewnętrznej


Menadżerowie stosując własną politykę komunikacji w firmie zazwyczaj wpadają w trzy skrajności.
Z jednej strony likwidują dystans, przechodzą na Ty, zyskują wrażenie, że rozmawiają z pracownikami na każdy temat i mają poczucie, że zyskują wiedzę o tym co się naprawdę dzieje. Czy jednak prawdziwą? Inni wręcz przeciwnie hołdują tzw. starym zasadom, wierząc w swoje możliwości kierownicze i komunikacyjne. Czasami podejmują, często w imię dobrych obyczajów czy sztywnych zasad zarządzania, tematy które w ich ocenie zabierają tylko czas. Nie zmienia to faktu, że mają tak mocne przekonanie o tym, że pewne obowiązki, które trzeba wykonać i tak muszą być wykonane, a reszta to strata czasu. Pytanie kto to zrobi i czy z wymiernym rezultatem? Jest też inna grupa osób zarządzających, która komunikację ogranicza do sfery kontrolnej, preferując przy tym narzędzia „Wielkiego Brata”. Z jakim skutkiem dla przedsiębiorstwa przy realizacji celów długoterminowych?


Każdy menadżer musi sam rozstrzygnąć te kwestie. Pomocne może być profesjonalne wsparcie, a dzięki niemu informacje uzyskane w toku audytu komunikacji wewnętrznej oraz rekomendacje zespołu badawczego.

 

Proponujemy skuteczne narzędzia do pozyskania wiedzy i podjęcia niezbędnych działań przez zarząd, menadżerów, kierowników różnego szczebla.

 

Wychodząc na wprost pracownikom, którzy chcą wiedzieć więcej i rozumieć politykę firmy, przedstawiamy sposób do pogłębienia współpracy, wymiany obserwacji i pomysłów. Udzielanie im głosu daje wiele bezcennych korzyści firmie. Bez wielkich nakładów, nie ingerując w ciągłość pracy, badanie audytowe komunikacji wewnętrznej inicjuje lub kontynuuje proces obustronnej komunikacji niezbędny dla wszystkich osób w tej samej firmie, organizacji. 

 

 

Regularne i efektywne badanie opinii pracowniczych:

 

 • Buduje firmową kulturę otwartości i dialogu

 • Skraca dystans między zarządem, a szeregowymi pracownikami

 • Daje pracownikom możliwość realnego oddziaływania na strategię firmy

 • Przekłada się na wzrost zaangażowania pracowników, co przynosi realne oszczędności biznesowe (korzysta z tych działań większość koncernów)


 

Badanie komunikacji wewnętrznej w firmie wskaże:

 

 • Dane, na podstawie których możliwa będzie aktualizacja podejmowanych strategii i celów

 • Oceny satysfakcji pracowników z pracy, wykonywanych obowiązków

 • Informacje o źródłach konfliktów faktycznych i potencjalnych istotnych dla organizacji, wynikających z niedbałej lub błędnej komunikacji, a także z innych przyczyn

 • Relacje z przełożonymi, relacje ze współpracownikami

 • Potrzeby pracowników, w tym potrzeb w zakresie komunikacji, a także dostosowanie języka i formy komunikatów do poszczególnych odbiorców

 • Rekomendowane narzędzia i kanały usprawniające nie tylko komunikację, ale przede wszystkim współpracę poszczególnych grup pracowników

 • Poziom inicjatywy, chęci do współpracy - rozwiązania proponowane przez personel w aspektach działalności firmy.

 

 

Badanie audytowe komunikacji wewnętrznej przynosi szereg dodatkowych, bardzo ważnych korzyści:

 

 • Przybliży i wyjaśni misję firmy, która jest niezbędnym spoiwem współpracy, a zatem podejmowanych działań przez wszystkich pracowników bez względu na zajmowane stanowisko

 • Podkreśli znaczenie właściwego porozumiewania się poprzez doskonalenie wewnętrznej i zewnętrznej komunikacjiaudyt badanie komunikacji wewnętrznej

 • W perspektywie długoterminowej skutkować będą wzrostem zaufania do przedsiębiorstwa, a także wyższą oceną profesjonalizmu jego pracowników

 • Przyniesie wymierne korzyści finansowe oraz znaczną poprawę współpracy i atmosfery pracy

 • Pracownikom da poczucie realnego wpływu na losy firmy

 • Zintensyfikuje kroki niezbędne dla rozwoju firmy, na przykład w zakresie oferty, poszczególnych produktów, szkoleń, sprzedaży czy marketingu, a także spraw pracowniczych

 • Umożliwi przyjęcie najbardziej skutecznych strategii działań uwzględniający stan komunikacji wewnętrznej w firmie. 

Badanie komunikacji wewnętrznej w firmie

Audyt badanie komunikacji wewnętrznej

O BADANIACH  więcej 

audyt komunikacji, badania produktowe, pracownicze