MAPA USŁUG

PROGRAMY ROZWOJU

Katowice, Bielsko-Biała, Sosnowiec, Tychy, Chorzów, śląskie

Specjalizujemy się w doskonaleniu produktów, usług, procesów, wdrożeniach innowacji oraz zmian. Zapewniamy pełny zakres usług, m.in.: doradztwo operacyjne, marketing strategiczny, badania rynku i społeczne, szkolenia.

© ® Projekt, wykonanie: Projekt Consulting 1998-2022

All rights reserved.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

konsulting
konsulting

kontakt TEL - NACIŚNIJ

kontakt E-MAIL

Project Consulting
innowacje w firmach

WPROWADŹ SWÓJ PROJEKT !

  propozycje

innowacje w firmach
innowacje w firmie
innowacje w firmie

ZMIANY I INNOWACJE W FIRMIE

Innowacje w firmie to najprościej ujmując wszelkie projekty mające na celu zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa.

Wprowadzając modernizacje, zmiany, a także de facto innowacje w firmie, chociażby w zakresie niewielkich udoskonaleń, można osiągnąć realne i trwałe korzyści w zakresie bieżącego funkcjonowanie organizacji oraz wzmocnić jej pozycję.

Brzmi modelowo, wręcz idealnie …, ale co ciekawe, właśnie tak może być. Konieczne jest jednak wcześniejsze przeprowadzenie szeregu prac. Ważne jest również wewnętrzne przekonanie właścicieli, kadry zarządzającej, że zmiany są konieczne. Wówczas można osiągnąć to, co jest najważniejsze w działalności gospodarczej: rzeczywisty stan, w którym firma posiada niezależne źródło rozwoju, co więcej zasilane przez własne zasoby. Niemal automatycznie zostaje dla niej otwarta droga do wzmocnienia swojego potencjału, ugruntowania pozycji lidera bądź do szansy stania się nim. 

Firmy muszą dostosowywać się do nieustających zmian. Każda w swoim wymiarze: lokalnym, krajowym, międzynarodowym.

Nie ma znaczenia czy są to małe czy duże przedsiębiorstwa. Wygrywają te firmy, które same kreują rzeczywistość.

od pomysłu na zmiany, poprzez wdrożenie projektu innowacyjnego, do jego optymalizacji

Często zagadnienia związane z innowacjami kojarzą się z odległymi sferami, których zastosowanie w firmie wydaje się niemożliwe czy nawet niepotrzebne. O wiele bliższe jest pojęcie zmiany, która odbierana jest bardziej naturalnie. Niemniej ich realizacja nie jest zadaniem prostym, gdyż nawet już pierwsze działania mogą wiązać się z pewną modyfikacją funkcjonujących procesów i utrwalonych sposobów działania. Może się to spotkać z niechęcią części pracowników.


Dlatego istotne jest aby programy innowacyjne wiązały się z wewnętrzną komunikacją. Skuteczne wyjaśnienie celu oraz zakresu wprowadzanych działań rozwojowych ma duże znaczenie dla powodzenia całego projektu. Warto przy tym zaznaczyć, że różne postawy wynikają nie tylko z obaw lecz najczęściej z błędnego definiowania czym jest innowacja. Gdyż każda firma, organizacja może pozwolić sobie na realizację projektu innowacyjnego, a zakres działań dostosować do własnych struktur i możliwości finansowych.

Innowacje w firmie w praktyce

Innowacja to efekt - stan po wdrożeniu projektu i działań z różnego zakresu (produktów, usług, procesów technologicznych, organizacyjnych, marketingowych), który tworzy nową jakość w działalności organizacji.

Nie jest i wcale nie musi być to stworzenie czegoś nowego w skali kraju, świata, lecz musi to być nowość dla tej organizacji. Innowacje w firmach najczęściej dotyczą poprawy bieżącej działalności w przedsiębiorstwie, wydajności, prac rozwojowych w zakresie produktów i usług, w tym również przystosowanie do nowych warunków rynkowych.

Niewiele zmian jest innowacyjnych, ale każda innowacja wiążę się ze zmianą !

Cel innowacji, zmian rozwojowych

Na każdym etapie rozwoju, firmy mają potrzeby charakterystyczne dla nich oraz branż, w których działają. Źródłem ich jest ciągła konieczność spełnienia wymagań stawianych przez klientów, odbiorców produktów, usług. Niezwykle istotne jest również ciągłe uzupełnianie deficytów związanych z zasobami przedsiębiorstwa.

Ponieważ potrzeby te nie są stałe i podlegają ciągłej zmianie, dlatego też sama firma musi się zmieniać aby się rozwijać. Służą temu wszelkie inicjatywy obejmujące działania rozwojowe, modernizacyjne, organizacyjne, w tym wszelkiego rodzaju projekty służące doskonaleniu bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Cele powinny być określane w odniesieniu do aktualnych i przyszłych potrzeb firmy oraz rynku, na którym ona działa. Najczęściej obejmują:

 • rozwój produktów i usług

 • zmiany w komunikacji i marketingu

 • modernizację technologiczną lub operacyjną

 • zmiany w organizacji pracy 

 • projekty społeczne, w tym CSR


Projekty innowacyjne zapewniają:

 • faktyczne dążenie do rozwoju, brak stagnacji

 • dostosowanie do rynku i odbiorców

 • poprawę organizacji i efektywności pracy

 • poczucie współodpowiedzialności za przedsiębiorstwo

 • wzmocnienie relacji pomiędzy pracownikami

 • wspólny cel, który jest jasno określony i realny do osiągnięcia przez firmę i jej pracowników

Jak zacząć zmiany i innowacje w firmie ?

W zasadzie każdy może inicjować działania innowacyjne czy zmiany rozwojowe. Idealnie aby w firmie została wyznaczona osoba do której trafiać powinny inicjatywy i pomysły pozostałych pracowników. Często jest nim sam właściciel lub dyrektor zarządzający. Zwyczajowo jednak ustala się koordynatora, na przykład na stanowisku projekt menadżera, który w dalszym etapie odpowiedzialny jest za prowadzenie zadania przy współpracy z wyspecjalizowaną firmą zewnętrzną. W bardziej obszernych projektach lub większych przedsiębiorstwach tworzy się również zespół zbudowany z pracowników firmy, którzy wnoszą bardzo istotny wkład na poszczególnych etapach realizacji prac.

Projekty dla firmy

Zapewniamy pełny zakres usług:

  więcej

O INNOWACJACH

więcej ⇒

innowacyjność w firmach
firmy innowacyjne
projekty innowacyjne
zarządzanie innowacjami
projekty innowacyjne w firmach
doradztwo innowacyjne
innowacje w firmie
innowacje w firmie

strefa osób i firm, które chcą przeprowadzić zmiany, modernizacje i innowacje.

Strefa innowacji

      PROJEKTY

   DLA ROZWOJU

          FIRMY

            więcej ►

Projekt Consulting
Doradztwo w Rozwoju Firmy
firma doradcza
Projekt Consulting
Projekt Consulting, Katowice, Śląsk
Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Chorzów, Tychy, Bielsko-Biała
śląskie, małopolskie