INNOWACJE MODERNIZACJE ZMIANY

śląskie, małopolskie
Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Chorzów, Tychy,  Bielsko-Biała
projekt consulting

 518 150 111

Usługi rozwojowe i naprawcze
Mobile menu
Projekt Consulting - projekty rynkowe i społeczne

PROJEKT

CONSULTING

Projekt Consulting. Doradztwo biznesowe, badania marketingowe, rynku i społeczne
Badania rynku, marketingowe i społeczne

Nota informacyjna

Za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w sposób przewidziany w niniejszej polityce prywatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, odpowiada Projekt Consulting Mirosław Matyja z siedzibą 40-096 Katowice, ul. 3 Maja 22/2c, będąc ich Administratorem i zwanym tak dalej.

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych

Proces przetwarzania danych osobowych obejmuje wszelkich działania, które Administrator bezpośrednio lub pośrednio (poprzez współpracujące podmioty tzw. strony trzecie) czyni w zakresie danych osobowych. Czynnościami takimi są zarówno ich zbieranie, rejestrowanie bądź katalogowanie, a także przechowywanie. Tym samym dane osobowe mogą odnosić się do Pana/Pani jako użytkownika tej strony internetowej, w sposób bezpośredni lub pośredni jako osoby fizycznej (bądź przedsiębiorcy) i obejmować mogą: nazwisko i imię, miejsce pracy, adres zameldowania bądź korespondencji, adres(y) realizacji (w zakresie ewentualnego zapytania), nazwy i siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, Regon, PESEL, numery telefonów, adresy poczty elektronicznej, obywatelstwo lub adres IP.

 

Nie oczekujemy, ani też nie wymagamy podawania danych z wyjątkiem tych koniecznych do kontaktu, do realizacji ewentualnej współpracy, to jest zakresu danych znajdujących się w formularzu kontaktowym na stronie projektconsulting.pl obejmującym: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz wiadomości o treści zredagowanej przez Panią/Pana według własnego uznania. Te dane oraz ewentualne kolejne, które mogą być ujawnione na każdym etapie kontaktu z naszą firmą wykorzystywane są tylko i wyłącznie do odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie oraz w przypadku zaakceptowania naszej oferty służą poprawnemu przeprowadzeniu jej realizacji bądź nawiązaniu współpracy. Zatem przetwarzamy dane osobowe, które nam przekazano, w celach: odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, wykonania usługi, nawiązania współpracy z innymi podmiotami, osobami trzecimi lub ewentualnie w zakresie ich zatrudnienia.

 

Przekazanie do Administratora informacji z danymi osobowymi poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronach projektconsulting.pl lub poprzez wykorzystanie poczty elektronicznej lub innych komunikatorów / sposobów komunikacji na przykład  poprzez pocztę tradycyjną lub doręczenie danych osobiście stanowi dobrowolną Pani/Pana zgodę na ich przetwarzanie poprzez dokonane przez siebie udostępnienie w sposobach i/lub celach opisanych w niniejszej polityce prywatności.

 

Podstawa prawna

Jakiekolwiek dane osobowe przetwarzane są przez Administratora tylko i wyłącznie zgodnie z prawem, w sposób taki, aby w żadnym wypadku nie doszło do naruszenia praw tej osoby, której dane dotyczą.

Do przetwarzania danych osobowych może dochodzić jeśli następuje co najmniej jedna z podanych podstaw prawnych:

  • osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na przetwarzanie w co najmniej w jednym określonym celu lub wyraziła taką zgodę poprzez dokonanie czynności (np. decyzja o wysłaniu wiadomości poprzez formularz kontaktowy stanowi przykład takiej zgody),

  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub w ogóle do nawiązania współpracy,

  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego lub umowy międzynarodowej.

 

Ujawnienie danych osobowych

Administrator może ujawnić dane osobowe stronom trzecim o ile związane jest to z prowadzoną działalnością (ZUS i inni ubezpieczyciele, Urząd Skarbowy, biuro rachunkowe, firmy i osoby współpracujące) oraz organom publicznym jeśli dotyczy to postępowań przezeń prowadzonych, w zakresie ograniczonym do minimum lub w ogóle jeśli ich podanie nie jest ani niezbędne ani wymagalne.

 

Okres przechowywania i bezpieczeństwo danych

Zgodnie z powyższym, dane które zbieramy są usuwane gdy cele przetwarzania ustały.

Dane kandydata do pracy są usuwane po zakończonej rekrutacji, chyba że kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych w kolejnych rekrutacjach o ile wyraził na to zgodę. Okres ten nie przekracza jednego roku.

W przypadku danych związanych z dokumentacją księgową/rozrachunkową lub dokumentacją pracowniczą okres przechowywania danych jest uzależniony od innych przepisów.

Administrator chroni dane osobowe stosując dostępne zabezpieczenia, ograniczając ryzyko nieautoryzowanego dostępu, ich zmiany czy ich rozpowszechnienia.

 

Podsumowanie

Niniejsza polityka prywatności nawiązuje do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”), która reguluje zasady przetwarzanie danych osobowych, w tym w ramach korzystania z usług internetowych. Rozporządzenie o ochronie danych (RODO) obowiązuje od 25 maja 2018 roku na obszarze UE/EOG.

 

Zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych ma Pani/Pan prawo: zażądać dostępu do przetwarzanych danych osobowych w dowolnym momencie lub aby administrator przerwał przetwarzanie i usunął dane osobowe, zażądać aby przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone lub wnieść o poprawienie błędnych danych osobowych oraz sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych lub wycofać zgodę na określone ich przetwarzanie.

 

Zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych ma Pani/Pan prawo: zażądać dostępu do przetwarzanych danych osobowych w dowolnym momencie lub aby Administrator przerwał przetwarzanie i usunął dane osobowe, zażądać aby przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone lub wnieść o poprawienie błędnych danych osobowych oraz sprzeciwić się przetwarzaniu lub wycofać zgodę na określone ich przetwarzanie.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych, informacji zawartych w polityce prywatności bądź innych zagadnień związanych z Pani/Pana/Państwa danymi proszę kontaktować się z nami na adres poczta@projektconsulting.pl, w tym, w obrębie korzystania ze swoich praw.

 

Pliki cookies - nota uzupełniająca

Na stronie projektconsulting.pl znajdują się pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). To dane informatyczne, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika strony www i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies umożliwiają m.in. tworzenia statystyk lub dostosowanie treści do potrzeb użytkowników. Wykorzystywane są również w działaniach reklamowych, marketingowych.

Korzystanie ze stron projektconsulting.pl wiąże się z akceptacją zamieszczenia plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika witryny internetowej. Każdy użytkownik serwisu, w każdym czasie, może dokonać zmian ustawień dotyczących plików cookies. Dokładne dane o możliwościach oraz sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez użytkownika (Pani/Pana).

Polityka Prywatności


Szkolenia i warsztaty
dla pracowników


Projekty marketingowe,
marketing innowacji i zmian


Badania
rynkowe i społeczne


Usługi zarządzania i realizacji strategii rynkowych

OFERUJEMY KOMPLEMENTARNE USŁUGI PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW RYNKOWYCH I SPOŁECZNYCH

strategia rozwoju firmy

Napisz do nas

Zadzwoń  naciśnij

Katowice, Bielsko-Biała, Sosnowiec, Tychy, Chorzów, Bytom, Rybnik, Gliwice, śląskie

tel. +48 518 150 111

konsulting
Project Consulting Katowice, śląskie
konsulting

© ®  Projekt, wykonanie: Projekt Consulting 1998-2024

Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

Specjalizujemy się w doskonaleniu produktów, usług, komunikacji, wprowadzaniu zmian w firmach. Zapewniamy pełny zakres usług, m.in.: badania rynku i społeczne, marketing strategiczny, szkolenia, doradztwo biznesowe oraz usługi zarządzania.

Projekt Consulting, Katowice, śląskie
Project Consulting Katowice, śląskie
Projekt Konsulting

Korzystając z formularza kontaktowego użytkownik potwierdza zapoznanie się z Polityką prywatności (w tym cookies i przechowywanie danych) oraz wyraża zgodę na kontakt w tej formie, w tym na odpowiedzi od Projekt Consulting. 

Tak pracujemy - więcej o nas

Katowice, Kraków, Wrocław, Łódź, Warszawa, Poznań, Częstochowa, Opole, Rzeszów, Nowy Sącz, Zakopane

Polityka prywatności

Artykuły/Blog

MAPA USŁUG

Więcej informacji? 

Chętnie odpowiemy na pytania oraz przygotujemy interesujące propozycje.  

Zapraszamy do kontaktu 

Wyślij
Wyślij
Dziękujemy za wiadomość.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola !

Strategie rozwiązywania problemów społecznych

Lokalne badania społeczne

Projekty specjalne. CSR

Projekty społeczne ►

Doradztwo biznesowe

Usługi zarządzania

Usługi marketingowe

Szkolenia

Badanie posprzedażowe

Badania marketingowe

Badania komunikacji w firmie

Marketing strategiczny

Projekty biznesowe ►

Projekty biznesowe

Projekty społeczne

Usługi

Specjalizujemy się w doskonaleniu produktów, usług, komunikacji, wprowadzaniu zmian w firmach. Zapewniamy pełny zakres usług, m.in.: doradztwo operacyjne, marketing strategiczny, badania rynku i społeczne, szkolenia.

Kontakt