projekty społeczne

INNOWACJE I PROJEKTY SPOŁECZNE

Programy społeczne: integracyjne, komunikacyjne, CSR

Ilość potrzeb społecznych wydaje się nieograniczona, poczynając od środowisk lokalnych, a kończąc na ogólnopolskich. Z biznesowego punktu widzenia jest to niesamowita przestrzeń do osiągnięcia korzyści wizerunkowych, marketingowych czy handlowych. Największe efekty przynoszą projekty społeczne tworzone w swoistej synergii współpracy, w której każdy coś otrzymuje równocześnie dając coś od siebie, co stwarza mocną podstawę do osiągnięcia wspólnego sukcesu.
 

Oferujemy przygotowanie indywidualnych programów społecznych. Mogą one stanowić całkowicie nową jakość albo być kontynuacją inicjatyw podejmowanych wcześniej przez przedsiębiorstwo.


 

REALIZUJEMY PROJEKTY SPOŁECZNE:

programy społeczne CSR

PROJEKTY INTEGRACYJNE

 

Służą temu specjalnie przygotowane programy działań, wydarzenia specjalne i eventy. Integracja w przedsiębiorstwie, jak również w środowisku lokalnym.

W naszych strategiach szczególny nacisk kładziemy na aspekty CSR. Zrównoważony rozwój dający równoczesne korzyści biznesowe i działania społeczne to najlepsza odpowiedź na wszelkie pytania związane ze społeczną odpowiedzialnością prowadzonego biznesu.

 

  • Wewnętrzne programy firmowe


Charakter zamknięty tych projektów wynika z celów, które ukierunkowane są na załogę i ewentualnie ich rodziny, choć w stopniu mniejszym i typowo uzupełniającym. Programy wewnętrzne w firmie służą przede wszystkim uzyskaniu wśród pracowników poczucia satysfakcji, bezpieczeństwa, ale również pewnej więzi z firmą. Mogą dotyczyć usprawnienia komunikacji, być odpowiedzią na sugestie grup pracowniczych, spełniać potrzeby socjalne (wewnątrzzakładowe), ale również kłaść nacisk na indywidualny rozwój pracowników.

projekty społeczne CSR

PROGRAMY SPECJALNE

 

  • Programy w zakresie edukacji i kultury

 

Szeroki zakres inicjatyw mający na celu propagowanie twórczości oraz rozwiązań edukacyjnych pod patronatem przedsiębiorstwa lub marki produktów.

 

  • Projekty i akcje specjalne w obszarze bezpieczeństwa


Temat szczególnie nośny i zawsze na czasie. Odpowiednio przygotowana kampania przynosi ogromne korzyści w wymiarze społecznym, ale również patronowi, który wykazując społeczną wrażliwość, wyróżnia się pozytywnie na tle innych przedsiębiorstw. 
 

  • Eko-programy

 

Mogą być realizowane zarówno wewnątrz firmy jak i w obszarze dużych projektów zewnętrznych, w zależności od problematyki oraz możliwości finansowych. Nawet przy niewielkich nakładach osiągnięcie satysfakcjonujących efektów jest możliwe, a co ważne, dla środowiska naturalnego i dla firmy.

ZAPEWNIAMY PEŁNY ZAKRES USŁUG:

INNOWACJE SPOŁECZNE

REALIZUJEMY PROJEKTY ROZWOJOWE

⇒ opracowanie, wdrożenie, doskonalenia projektów rynkowych i społecznych

Innowacje społeczne to działania ukierunkowane na zmiany mające na celu polepszenie życia społeczności. Mogą to być rozwiązania całkowicie nowe bądź zmodernizowane lub takie, które są znane i dostępne, jednak w danej społeczności dotychczas nie były wykorzystywane. Docelowo mają przede wszystkim zaspokajać potrzeby społeczne rozwijając współpracę pomiędzy ludźmi budując nowe relacje, a przez to powodując trwałą zmianę zaobserwowanych lub już zdiagnozowanych problemów. Mogą m.in. obejmować: inwestycje (społeczne, infrastrukturalne), rynek pracy, bezpieczeństwo, opiekę zdrowotną, kulturę i oświatę.

Innowacje społeczne (w skrócie) to działania zaspokajające potrzeby społeczne powodujące trwałą zmianę w danych grupach społecznych. Umożliwiają poprawę jakości życia oraz rozwój relacji pomiędzy ludźmi danej społeczności.

strefa osób, które chcą przeprowadzić zmiany, modernizacje i innowacje.

analiza społeczna
projekt społeczny
strategia społeczna
zarządzanie projektami społecznymi
program społeczny
doradztwo społeczne

  więcej

innowacje społeczne
projekty społeczne
projekty spoleczne
Projekty spoleczne

Strefa innowacji

programy społeczne

O INNOWACJACH I ZMIANACH W FIRMIE ⇒

Projekty i innowacje

MARKETINGOWE

Zmiany i innowacje
PRODUKTOWE

Strategie i projekty
BIZNESOWE

Projekt Consulting, Katowice, Śląsk
Projekt Consulting
Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Chorzów, Tychy,  Bielsko-Biała
śląskie, małopolskie
Projekt Consulting
Doradztwo w Rozwoju Firmy

MAPA USŁUG

PROGRAMY ROZWOJU

Katowice, Kraków, Bielsko-Biała, Sosnowiec, Tychy

Specjalizujemy się w doskonaleniu produktów, usług, procesów, wdrożeniach innowacji oraz zmian. Zapewniamy pełny zakres usług, m.in.: doradztwo operacyjne, marketing strategiczny, badania rynku i społeczne, szkolenia.

© ® Projekt, wykonanie: Projekt Consulting 1998-2020

All rights reserved.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt Consulting FB

kontakt TEL - NACIŚNIJ

kontakt E-MAIL

Projekt Consulting