MAPA USŁUG

PROGRAMY ROZWOJU

Katowice, Bielsko-Biała, Sosnowiec, Tychy, Chorzów, śląskie

Specjalizujemy się w doskonaleniu produktów, usług, procesów, wdrożeniach innowacji oraz zmian. Zapewniamy pełny zakres usług, m.in.: doradztwo operacyjne, marketing strategiczny, badania rynku i społeczne, szkolenia.

© ® Projekt, wykonanie: Projekt Consulting 1998-2022

All rights reserved.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

konsulting
konsulting

kontakt TEL - NACIŚNIJ

kontakt E-MAIL

Project Consulting
projekty spoleczne
projekty społeczne

PROJEKTY SPOŁECZNE

Programy społeczne: projekty integracyjne, komunikacyjne, CSR

Ilość potrzeb społecznych wydaje się nieograniczona, poczynając od środowisk lokalnych, a kończąc na ogólnopolskich. Z biznesowego punktu widzenia jest to niesamowita przestrzeń do osiągnięcia korzyści wizerunkowych, marketingowych czy handlowych.
Największe efekty przynoszą projekty społeczne tworzone w swoistej synergii współpracy, w której każdy coś otrzymuje równocześnie dając coś od siebie, co stwarza mocną podstawę do osiągnięcia wspólnego sukcesu.


 

REALIZUJEMY PROJEKTY SPOŁECZNE:

 

Oferujemy przygotowanie indywidualnych programów społecznych. Mogą one stanowić całkowicie nową jakość albo być kontynuacją inicjatyw podejmowanych wcześniej przez przedsiębiorstwo (organizację).

programy społeczne CSR

PROJEKTY SPOŁECZNE - INTEGRACYJNE

 

Służą temu specjalnie przygotowane programy działań, wydarzenia specjalne i eventy - integracja zespołu w przedsiębiorstwie, jak również w środowisku lokalnym.

W naszych strategiach szczególny nacisk kładziemy na aspekty CSR. Zrównoważony rozwój dający równoczesne korzyści biznesowe i działania społeczne to najlepsza odpowiedź na wszelkie pytania związane ze społeczną odpowiedzialnością prowadzonego biznesu.

 

  • Wewnętrzne programy firmowe


Charakter zamknięty tych projektów wynika z celów, które ukierunkowane są na załogę i ewentualnie ich rodziny, choć w stopniu mniejszym i typowo uzupełniającym. Programy wewnętrzne w firmie służą przede wszystkim uzyskaniu wśród pracowników poczucia satysfakcji, bezpieczeństwa, ale również pewnej więzi z firmą. Mogą dotyczyć usprawnienia komunikacji, być odpowiedzią na sugestie grup pracowniczych, spełniać potrzeby socjalne (wewnątrzzakładowe), ale również kłaść nacisk na indywidualny rozwój pracowników.

projekty społeczne CSR

PROGRAMY SPOŁECZNE - SPECJALNE

 

  • Programy w zakresie edukacji i kultury

 

Szeroki zakres inicjatyw mający na celu propagowanie twórczości oraz rozwiązań edukacyjnych pod patronatem przedsiębiorstwa lub marki produktów.

 

  • Projekty i akcje specjalne w obszarze bezpieczeństwa


Temat szczególnie nośny i zawsze na czasie. Odpowiednio przygotowana kampania przynosi ogromne korzyści w wymiarze społecznym, ale również patronowi, który wykazując społeczną wrażliwość, wyróżnia się pozytywnie na tle innych przedsiębiorstw. 
 

  • Eko-programy

 

Mogą być realizowane zarówno wewnątrz firmy jak i w obszarze dużych projektów zewnętrznych, w zależności od problematyki oraz możliwości finansowych. Nawet przy niewielkich nakładach osiągnięcie satysfakcjonujących efektów jest możliwe, a co ważne, dla środowiska naturalnego i dla firmy.

ZAPEWNIAMY PEŁNY ZAKRES USŁUG:

REALIZUJEMY PROJEKTY ROZWOJOWE

⇒ opracowanie, wdrożenie, doskonalenia projektów rynkowych i społecznych

INNOWACJE SPOŁECZNE

Innowacje społeczne to działania ukierunkowane na zmiany mające na celu polepszenie życia społeczności. Mogą to być rozwiązania całkowicie nowe bądź zmodernizowane lub takie, które są znane i dostępne, jednak w danej społeczności dotychczas nie były wykorzystywane. Docelowo mają przede wszystkim zaspokajać potrzeby społeczne rozwijając współpracę pomiędzy ludźmi budując nowe relacje, a przez to powodując trwałą zmianę zaobserwowanych lub już zdiagnozowanych problemów. Obejmują m.in.: inwestycje (społeczne, infrastrukturalne), rynek pracy, bezpieczeństwo, opiekę zdrowotną, kulturę i oświatę.

Innowacje społeczne (w skrócie) to działania zaspokajające potrzeby społeczne powodujące trwałą zmianę w danych grupach społecznych. Umożliwiają poprawę jakości życia oraz rozwój relacji pomiędzy ludźmi danej społeczności.

strefa osób, które chcą przeprowadzić zmiany, modernizacje i innowacje.

analiza społeczna
projekt społeczny
strategia społeczna
zarządzanie projektami społecznymi
program społeczny
doradztwo społeczne

  więcej

innowacje społeczne
projekty społeczne
Projekty spoleczne

Strefa innowacji

programy społeczne

O INNOWACJACH I ZMIANACH W FIRMIE ⇒

Projekty i innowacje

MARKETINGOWE

Zmiany i innowacje
PRODUKTOWE

Strategie i projekty
BIZNESOWE

Projekt Consulting
Doradztwo w Rozwoju Firmy
firma doradcza
Projekt Consulting
Projekt Consulting, Katowice, Śląsk
Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Chorzów, Tychy,  Bielsko-Biała
śląskie, małopolskie