analiza społeczna
projekt społeczny
strategia społeczna
zarządzanie projektem społecznym
program społeczny
doradztwo społeczne

  więcej

innowacje społeczne
projekty społeczne
projekty spoleczne
Projekty spoleczne
projekty społeczne

Strefa innowacji

programy społeczne

INNOWACJE I PROJEKTY SPOŁECZNE

Rozwiązania: Strategie i Programy Innowacyjne

Ilość potrzeb społecznych wydaje się nieograniczona, poczynając od środowisk lokalnych, a kończąc na ogólnopolskich. Z biznesowego punktu widzenia jest to niesamowita przestrzeń do osiągnięcia korzyści wizerunkowych, marketingowych czy handlowych. One jednak nie powinny zdominować etycznych i moralnych przesłanek działań społecznych.  

Oferujemy przygotowanie indywidualnych programów społecznych. Mogą one stanowić całkowicie nową jakość albo być kontynuacją inicjatyw podejmowanych wcześniej przez przedsiębiorstwo.

 

Realizujemy projekty społeczne:
 

PROJEKTY INTEGRACYJNE

Integracja w przedsiębiorstwie, jak również w środowisku lokalnym. Służą temu specjalnie przygotowane programy działań, wydarzenia specjalne i eventy.
 

WEWNĘTRZNE PROGRAMY FIRMOWE
Charakter zamknięty tych projektów wynika z celów, które ukierunkowane są na załogę i ewentualnie ich rodziny, ale w stopniu mniejszym i typowo uzupełniającym. Programy wewnętrzne w firmie służą przede wszystkim uzyskaniu wśród pracowników poczucia satysfakcji, bezpieczeństwa, ale również pewnej więzi z firmą. Mogą dotyczyć usprawnienia komunikacji, być odpowiedzią na potrzeby grup pracowniczych, spełniać potrzeby socjalne (wewnątrzzakładowe), ale również kłaść nacisk na rozwój pracowników, w tym ich rozwój indywidualny.
 

PROGRAMY W OBRĘBIE EDUKACJI I KULTURY
Szeroki zakres inicjatyw mający na celu propagowanie twórczości oraz rozwiązań edukacyjnych pod patronatem przedsiębiorstwa lub marki produktów.

 

PROJEKTY I AKCJE SPECJALNE W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA
Temat szczególnie nośny i zawsze na czasie. Odpowiednio przygotowana kampania przynosi ogromne korzyści w wymiarze społecznym, ale również patronowi, który wykazując społeczną wrażliwość, wyróżnia się pozytywnie na tle innych przedsiębiorstw. 

 

EKO-PROGRAMY
Mogą być realizowane zarówno wewnątrz firmy jak i w obszarze dużych projektów zewnętrznych, w zależności od problematyki oraz możliwości finansowych. Nawet przy niewielkich nakładach osiągnięcie satysfakcjonujących efektów jest możliwe, a co ważne, dla środowiska naturalnego i dla firmy.

 

W naszych strategiach szczególny nacisk kładziemy na aspekty CSR. Zrównoważony rozwój dający równoczesne korzyści biznesowe i społeczne to najlepsza odpowiedź na wszelkie pytania związane ze społeczną odpowiedzialnością prowadzonego biznesu.

REALIZUJEMY PROJEKTY ROZWOJOWE

⇒ opracowanie, wdrożenie, doskonalenia projektów rynkowych i społecznych

ZAPEWNIAMY PEŁNY ZAKRES USŁUG:

INNOWACJE SPOŁECZNE

Innowacje społeczne to działania ukierunkowane na zmiany mające na celu polepszenie życia społeczności. Mogą to być rozwiązania całkowicie nowe bądź zmodernizowane lub takie, które są znane i dostępne, jednak w danej społeczności dotychczas nie były wykorzystywane. Docelowo mają przede wszystkim zaspokajać potrzeby społeczne rozwijając współpracę pomiędzy ludźmi budując nowe relacje, a przez to powodując trwałą zmianę zaobserwowanych lub już zdiagnozowanych problemów. Mogą m.in. obejmować: inwestycje (społeczne, infrastrukturalne), rynek pracy, bezpieczeństwo, opiekę zdrowotną, kulturę i oświatę.

Innowacje społeczne (w skrócie) to działania zaspokajające potrzeby społeczne powodujące trwałą zmianę w danych grupach społecznych. Umożliwiają poprawę jakości życia oraz rozwój relacji pomiędzy ludźmi danej społeczności.

strefa osób, które chcą przeprowadzić zmiany, modernizacje i innowacje.

O INNOWACJACH I ZMIANACH W FIRMIE

więcej ⇒

Projekty i innowacje

MARKETINGOWE

Zmiany i innowacje
PRODUKTOWE

Strategie i projekty
BIZNESOWE

Projekt Consulting
Projekt Consulting
Katowice, Kraków, Bielsko-Biała
śląskie, małopolskie
Projekt Consulting

OFERTA

START

O NAS

KONTAKT

Katowice, Kraków, Bielsko-Biała, Tychy, Sosnowiec, Chorzów, Gliwice

Specjalizujemy się w doskonaleniu produktów, usług, procesów, wdrożeniach innowacji oraz zmian. Zapewniamy pełny zakres usług, m.in.: doradztwo operacyjne, marketing strategiczny, badania rynku i społeczne, szkolenia.

© ® Projekt, wykonanie: Projekt Consulting 1998-2020.

All rights reserved.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt Consulting FB
śląskie, małopolskie

kontakt TEL +48 518 150 111

kontakt E-MAIL

Projekt Consulting