śląskie, małopolskie
Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Chorzów, Tychy, Bielsko-Biała
projekt consulting
Usługi rozwojowe i naprawcze
Usługi rozwojowe i naprawcze
Mobile menu
Projekt Consulting
Projekt Consulting
Projekt Consulting, Katowice, Śląsk

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania
kontakt z nami

przygotowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych
opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych

Od kilkunastu już lat do zadań własnych gmin i powiatów o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych.


W przypadku gminy uwzględniać ona powinna w szczególności programy pomocy społecznej, profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Powiat zaś ma za zadanie opracowanie i realizację powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania np. osób niepełnosprawnych. Celem podjętych działań jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami.

 

strategie rozwiązywania problemów społecznych

 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych, aby uznać ją za efektywny dokument strategiczny, powinna:

 

► odpowiadać na konkretne wyzwania i potrzeby społeczności (na podstawie rzetelnej diagnozy społecznej)

► opierać się na modelu partycypacji społecznej – jest bowiem dokumentem analizującym problemy całego środowiska lokalnego, a nie jedynie służb polityki społecznej

► korespondować z dokumentami strategicznymi na poziomie powiatu, województwa, kraju

► być komplementarną w stosunku do pozostałych dokumentów gminy o znaczeniu strategicznym

► wpisywać się w aktywny model polityki społecznej

► zakładać budowanie szerokiego partnerstwa lokalnego

 

 

Opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych jest dokumentem niezwykle ważnym.


Pod naszym merytorycznym nadzorem obejmuje:

 

 • dokonanie rzetelnej i kompleksowej diagnozy społecznej gminy/powiatu

 • przeprowadzenie cyklu warsztatów z ze społecznościami gmin/ środowisk lokalnych

 • analizę dokumentacji zastanej instytucji lokalnych (sprawozdania, raporty, analizy)

 • indywidualne wywiady z ekspertami lokalnymi

 • opracowanie dokumentu strategicznego

 • konsultacje dokumentu strategii w środowisku lokalnym

 


opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych

 

Specjalizujemy się w tworzeniu dokumentów strategicznych w oparciu o czynne uczestnictwo na etapie przygotowawczym, z możliwością partycypacji w realizacji poszczególnych projektów.


Z proponowanego przez nas modelu pracy nad dokumentem wynika szereg korzyści:

 

 • Zastosowane metody stwarzają bardzo przejrzyste procedury, zwiększają możliwość przejrzystości w procesie alokacji i rozliczania postulatów zgłaszanych przez lokalne instytucje i aktywnych mieszkańców gminy;

 • Proces zakłada wszystkie niezbędne aspekty partycypacji społecznej: informowanie, budowanie partnerstwa i wspólne rozwiązywanie problemów społecznych;

 • Warsztaty budowania dokumentu prowadzone w środowisku przełamują bierność, nieufność, co do możliwości współpracy oraz zmniejszają trudności w wypracowywaniu obiektywnie potrzebnych projektów i działań prospołecznych;

 • Społeczność lokalna uczy się wspólnego wypracowywania sposobów wyjścia z trudnych sytuacji społecznych;

 • Dzięki zastosowanym metodom pracy możliwe jest silne utożsamianie się uczestników zarówno z procesem, jak i z rezultatami, czyli projektami przygotowanymi do realizacji. Zwiększa to szansę na wdrożenie działań niezbędnych do poprawy sytuacji społecznej gminy;

 • Zastosowane narzędzia pracy mogą być samodzielnie powtórzone po upływie kilku lat przez gminę, co zwiększa efektywność wykorzystanych środków;

 • Buduje się silne więzi pomiędzy przedstawicielami różnych instytucji;

 • Zwiększa się medialność podejmowanych działań;

 • Stwarza się możliwość uzyskania środków na wsparcie działań gminy w sferze społecznej.

 

 

strategie rozwiązywania problemów społecznych

 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest odpowiedzią na kluczowe role samorządu lokalnego i narzędziem do racjonalnego działania.

 

Do najistotniejszych ról samorządu lokalnego należą: przewodnictwo w społeczności lokalnej i realne planowanie jej działań, tworzenie klimatu dla funkcjonowania partnerstw, wsparcie instytucji i organizacji działających na jej terenie, zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych, stymulowanie lokalnych dyskusji na temat potrzeb i priorytetów oraz wypracowywanie wspólnych celów, tworzenie procesów innowacyjnych, zwiększenie oferty lokalnej we wszystkich możliwych obszarach, a także reakcja na zmiany sytuacji demograficznej czy też poprawa współpracy informacyjnej i merytorycznej instytucji lokalnych.   

 

Przygotowanie dokumentu strategii w zakresie rozwiązywania problemów społecznych jest nie tylko spełnieniem wymagań ustawowych. Poza obowiązkiem formalnym, opracowanie to stanowi niezwykle istotne kompendium wiedzy w zakresie realizacji zadań w otoczeniu społecznym powiatu i gminy. 

ewaluacja

ewaluacja strategii

strategia

strategia rozwiązywania problemów społecznych

diagnoza

diagnoza problemów i potencjału społecznego

konsultacje, partycypacje społeczne

konsultacje, partycypacje społeczne

badania społeczne

badania społeczne

analiza

analiza danych

Oferujemy pełny zakres usług:

 

• przygotowanie

• opracowanie

• realizacja

Diagnoza i strategia rozwiązywania problemów społecznych

strategia rozwiązywania problemów społecznych

Napisz do nas

Zadzwoń  naciśnij

Katowice, Bielsko-Biała, Sosnowiec, Tychy, Chorzów, Bytom, Rybnik, Gliwice, śląskie

© ® Projekt, wykonanie: Projekt Consulting 1998-2023

All rights reserved.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Specjalizujemy się w doskonaleniu produktów, usług, komunikacji, wprowadzaniu zmian w firmach. Zapewniamy pełny zakres usług, m.in.: doradztwo operacyjne, marketing strategiczny, badania rynku i społeczne, szkolenia.

konsulting
Project Consulting Katowice, śląskie
konsulting

© ®  Projekt, wykonanie: Projekt Consulting 1998-2023

Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

Specjalizujemy się w doskonaleniu produktów, usług, komunikacji, wprowadzaniu zmian w firmach. Zapewniamy pełny zakres usług, m.in.: marketing strategiczny, badania produktowe i społeczne, szkolenia, doradztwo strategiczne i usługi zarządzania.

Projekt Consulting, Katowice, śląskie
Projekt Konsulting

Komunikacja poprzez formularz kontaktowy zgodnie z Polityką prywatności. Korzystając z niego użytkownik potwierdza zapoznanie się z Polityką prywatności (w tym cookies i przechowywanie danych) oraz zgodę na kontakt w tej formie, w tym zgodę na odpowiedzi od Projekt Consulting. 

Tak pracujemy - więcej o nas

Kontakt

Katowice, Kraków, Wrocław, Łódź, Warszawa, Kielce, Poznań, Częstochowa, Opole, Rzeszów, Nowy Sącz, Legnica, Wałbrzych

Polityka prywatności

Artykuły/Blog

MAPA USŁUG

Więcej informacji? 

Chętnie odpowiemy na pytania oraz przygotujemy interesujące propozycje.  

Zapraszamy do kontaktu 

Wyślij
Wyślij
Dziękujemy za wiadomość.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola !

Strategie rozwiązywania problemów społecznych

Lokalne badania społeczne

Projekty specjalne. CSR

► Projekty społeczne

Doradztwo biznesowe

Usługi zarządzania

Usługi marketingowe

Szkolenia

Badanie posprzedażowe

Badania rynku produktowe

Badania komunikacji w firmie

Marketing strategiczny

► Projekty biznesowe

Projekty biznesowe

Projekty społeczne

Usługi