analiza produktu, usługi
zmiany produktowe
strategia produktu, usługi
zarządzanie produktem
wsparcie produktu, usługi
doradztwo produktowe

  więcej

innowacje produktu, usługi
innowacje produktu, usługowe
zmiany, innowacje produktowe
strategie i innowacje produktowe
zmiany i innowacje produktowe

INNOWACJE I ZMIANY PRODUKTOWE

strategia rozwoju produktu, usługi

Innowacyjny produkt ... już samo brzmienie tych słów wydaje się przyjemne. Jednak, to co nazywamy innowacją, nie musi być nowością. W zdecydowanej większości przypadków innowacje to doskonalenie, zmodyfikowanie produktu, usługi. Procesy te wiążą się integralnie z dokonaniem zmiany, która jest odpowiedzią na nowe warunki rynkowe, a zwłaszcza na zmieniające się oczekiwania odbiorców.

Zanim jednak zapadnie decyzja o zmianach, rekomendujemy zbadanie czy w ogóle są one konieczne, a jeśli już to w jakim zakresie. Co innego jeśli w ogóle tworzymy nowy towar, usługę. Tu punkt ciężkości nie leży na poziomie decyzji, ale cech, właściwości produktu oraz stworzonej dla niego strategii rynkowej. Poniżej przedstawiamy najbardziej istotne, naszym zdaniem, zakresy prac związane ze zmianami i innowacjami produktu, których przeprowadzenie zaoszczędzi rozczarowań, a przybliży potencjalny sukces.
 


BADANIA I ROZWÓJ PRODUKTU, USŁUGI

 

Proces, który powinien odbywać się praktycznie nieustannie. Dlaczego ? Ponieważ subiektywne odczucia twórców produktu, załogi zaangażowanej w produkcję, promocję i sprzedaż produktu rzadko są tożsame z opiniami konsumentów. Poza tym firmy konkurencyjne też mają swoje pomysły i realizują projekty, na które może spojrzeć przychylniej klient i zrezygnować ze swoich dotychczasowych wyborów.

Zatem co badać i jakie zakresy poddać analizie:

 

 • Cechy i właściwości, dla produktu na przykład: smak, wygląd, kształt, zapach, trwałość, skład surowców,

 • Funkcjonalność produktu, zastosowanie, użyteczność, wydajność, uniwersalność, łatwość użycia,

 • Opakowanie i cechy estetyczne - wygląd, kolorystyka, czytelność

 • Cena zakupu i ewentualne koszty uboczne - cena, wydajność, koszty eksploatacji,

 • Wyobrażenia i odczucia klienta. Czy produkt spełnia oczekiwania, czy się go lubi, czy jest skuteczny czy jest w dobrym stylu, satysfakcjonujący ?

 • Inne aspekty, np: bezpieczeństwo, wpływ na zdrowie, oferty konkurencyjne, itp.


W przypadku usług zwrócić należy szczególną uwagę na tożsamość oferty z faktyczną możliwością wykonania usługi, jej dostępności (np. serwisu), czasu i jakości realizacji, warunków gwarancyjnych i poziomu obsługi po-sprzedażowej, o ile w ogóle istnieje.

>> Rozwój zawsze jest następstwem odpowiedzi na powyższe zagadnienia.


 

Bardzo często produkty czy usługi spełniają oczekiwana klientów, jednak na ich negatywną ocenę wpływają inne czynniki, które należy odnaleźć i wyeliminować.


 

 

ZASADNICZA FUNKCJA PRODUKTU: BYĆ ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY KLIENTA

 

Będąc zaangażowanym w procesy wytwórcze, marketingowe czy też handlowe często z pola widzenia ucieka to co najważniejsze:  Czy produkt, usługa spełniają bądź będą spełniać potrzeby klientów ? To co wydaje się oczywiste wcale nie musi takie być. Co więcej, należy przeanalizować potencjalny rozwój rynku, produktów konkurencyjnych i innych zmiennych wpływających na rzeczywiste możliwości spełniania potrzeb klientów. Przykładowo: postępujące ograniczenia w zakresie wykorzystywania jednego rodzaju źródła energii cieplnej dla gospodarstw indywidualnych w sposób zasadniczy będą zmniejszać rynek dla wytwórców urządzeń grzewczych jednego typu, a dla drugich urządzeń rynek ten zwiększać (np. piece węglowe a pozostałe). Podobnie sprawa wygląda z usługami serwisowymi, kiedy jakaś kategoria urządzeń zostaje zastępowana przez inne.

Ilość zmiennych koniecznych do przeanalizowania na etapie projektu, a po jego wdrożeniu poprzez monitoring rynku, ustawodawstwa, przepisów branżowych, jest duża i dosyć uciążliwa.  Niemniej pozostawia na tyle swobody aby produkt mógł być dostosowany do zmian, przy czym należy pamiętać, aby zawsze punktem odniesienia w nowych strategiach, działaniach była główna funkcja produktu, czyli zaspokojenie potrzeb klienta.

 


STRATEGIA PRODUKTU

 

Kiedy już doprecyzowane zostaną kwestie związane z potrzebami klienta, posiadając opracowane zasady i zadania związane z procesami badawczymi i rozwojowymi, kluczowa jest kompleksowa strategia produktu. Istotne, aby zawierała ona na tyle inne elementy, aby wyróżnić produkt na rynku i trwale wyodrębnić go w świadomości klienta. Klasyczna i minimalistyczna metoda to wizja ograniczona do trzech puntów koncentracji: produkt, marka oraz opakowanie. Następnie uzupełnione o szereg dodatkowych, koniecznych działań marketingowych i handlowych, obejmujących między innymi politykę cenową, asortymentową, promocję i reklamę. Oczywiście strategia będzie inna dla produktu i półproduktu. Inna będzie też dla produktów przemysłowych znajdujących nabywców wśród odbiorców indywidualnych, a inna dla instytucjonalnych.

ZAPEWNIAMY PEŁNY ZAKRES USŁUG:

INNOWACJE PRODUKTOWE

Odnoszą się bezpośrednio do zmian w produktach, usługach, całkowicie nowych lub ulepszonych, a co ważne, w ramach projektów, których celem jest faktyczne wprowadzenie na rynek. Źródłami innowacji produktowych mogą być:

 • nowe możliwości technologiczne firmy

 • zmieniające się potrzeby klientów, analiza rynkowa

 • wzrost konkurencyjności

 • prace badawczo-rozwojowe

 • nowa idea, projekt

 

Innowacje produktowe mogą wiązać się technologią nową lub starą, ale z nowym pomysłem na jej wykorzystanie. Produkt innowacyjny powinien oznaczać się charakterystycznymi cechami, użyciem innych, nowych materiałów lub w zmienionych proporcjach, a także właściwościami funkcjonalnymi.

Natomiast innowacje usługowe mogą obejmować zmiany w sposobie ich świadczenia, wprowadzenia całkowicie nowych usług bądź rozszerzenia ich o dodatkowe, dotychczas niestosowane funkcje.

Poprzez wdrożenie na rynek innowacji produktów lub usług przedsiębiorstwa osiągają realny efekt biznesowy. Odpowiadając na zmieniające się potrzeby klientów uzyskują możliwość wejścia na nowe rynki i zachowanie dotychczasowych.

REALIZUJEMY PROJEKTY ROZWOJOWE

⇒ opracowanie, wdrożenie, doskonalenia projektów rynkowych i społecznych

O INNOWACJACH I ZMIANACH W FIRMIE

więcej ⇒

Projekty i innowacje

MARKETINGOWE

Programy i inicjatywy
SPOŁECZNE

Strategie i projekty
BIZNESOWE

Projekt Consulting
Projekt Consulting
Katowice, Kraków, Bielsko-Biała
śląskie, małopolskie
Projekt Consulting
Katowice, Kraków, Bielsko-Biała, Tychy, Sosnowiec, Chorzów, Gliwice

Specjalizujemy się w doskonaleniu produktów, usług, procesów, wdrożeniach innowacji oraz zmian. Zapewniamy pełny zakres usług, m.in.: doradztwo operacyjne, marketing strategiczny, badania rynku i społeczne, szkolenia.

© ® Projekt, wykonanie: Projekt Consulting 1998-2019.

All rights reserved.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt Consulting FB
śląskie, małopolskie

kontakt TEL +48 518 150 111

kontakt E-MAIL

Projekt Consulting