śląskie, małopolskie
Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Chorzów, Tychy, Bielsko-Biała
projekt consulting
Usługi rozwojowe i naprawcze
Usługi rozwojowe i naprawcze
Mobile menu
Projekt Consulting
Projekt Consulting
Projekt Consulting, Katowice, Śląsk

Strategie i projekty
BIZNESOWE

Programy i inicjatywy
SPOŁECZNE

Projekty i innowacje

MARKETINGOWE

zmiany i innowacje produktowe
strategia produktu
innowacje produktu, usługi
innowacje produktowe

Odnoszą się bezpośrednio do zmian w produktach, usługach, całkowicie nowych lub ulepszonych, a co ważne, w ramach projektów, których celem jest faktyczne wprowadzenie na rynek. Źródłami innowacji produktowych mogą być:

 • nowe możliwości technologiczne firmy

 • zmieniające się potrzeby klientów, analiza rynkowa

 • wzrost konkurencyjności

 • prace badawczo-rozwojowe

 • nowa idea, projekt

 

Innowacje produktowe mogą wiązać się technologią nową lub starą, ale z nowym pomysłem na jej wykorzystanie. Produkt innowacyjny powinien oznaczać się charakterystycznymi cechami, użyciem innych, nowych materiałów lub w zmienionych proporcjach, a także właściwościami funkcjonalnymi.

Natomiast innowacje usługowe mogą obejmować zmiany w sposobie ich świadczenia, wprowadzenia całkowicie nowych usług bądź rozszerzenia ich o dodatkowe, dotychczas niestosowane funkcje.

Poprzez wdrożenie na rynek innowacji produktów lub usług przedsiębiorstwa osiągają realny efekt biznesowy. Odpowiadając na zmieniające się potrzeby klientów uzyskują możliwość wejścia na nowe rynki i zachowanie dotychczasowych.

INNOWACJE PRODUKTU

OPTYMALIZACJA
 

WDROŻENIE
 

MARKETING
 

SZKOLENIA
zespołu

KOMUNIKACJA wewnętrzna

PRACE KREATYWNE

STRATEGIA
 

TESTY
prace rozwojowe

ZARZĄDZANIE projektem

BADANIA
i analizy

ZESPÓŁ
 

CEL
projektu

optymalizacja produktowa
wdrożenie produktu
komunikacja w strategii produktowej
szkolenia produktowe
komunikacja w strategii produktu
tworzenie produktu innowacyjnego
strategia produktu
testy produktowe, prace rozwojowe
zarządzanie produktem
analiza rynku
badania produktu
strategia produktu
innowacje produktowe
zespół produktowy
cel

 

 strategia produktu

 

ZASADNICZA FUNKCJA PRODUKTU: BYĆ ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY KLIENTA


Będąc zaangażowanym w procesy wytwórcze, marketingowe czy też handlowe często z pola widzenia ucieka to co najważniejsze:  Czy produkt bądź proponowane usługi, spełniają lub będą spełniać potrzeby klientów?

 

To co z pozoru wydaje się oczywiste wcale nie musi takie być. Koniecznie należy przeanalizować potencjalny rozwój rynku, produktów konkurencyjnych i wszelkich innych zmiennych mających wpływ na rzeczywiste możliwości spełniania potrzeb klientów. Przykładowo: postępujące ograniczenia w zakresie wykorzystywania jednego rodzaju źródła energii cieplnej dla gospodarstw indywidualnych zasadniczo będą zmniejszać rynek dla wytwórców urządzeń grzewczych jednego typu, a dla drugich urządzeń rynek ten zwiększać (np. piece węglowe, a pozostałe). Podobnie sprawa wygląda z usługami serwisowymi, kiedy jakaś kategoria zostaje zastępowana przez inne.

 

Ilość zmiennych koniecznych do przeanalizowania na etapie projektu, a po jego wdrożeniu poprzez monitoring rynku, ustawodawstwa, przepisów branżowych, jest duża i dosyć uciążliwa. Niemniej pozostawia na tyle swobody aby produkt mógł być dostosowany do zmian, przy czym należy pamiętać, aby zawsze punktem odniesienia w nowych strategiach, działaniach była główna funkcja produktu, czyli zaspokojenie potrzeb klienta.

 

strategia rozwoju produktu

 

STRATEGIA PRODUKTU

 

Kiedy już doprecyzowane zostaną kwestie związane z potrzebami klienta, posiadając opracowane zasady i zadania związane z procesami badawczymi i rozwojowymi, kluczowa jest kompleksowa strategia produktu. Istotne, aby zawierała ona na tyle inne elementy, aby wyróżnić produkt na rynku i trwale wyodrębnić go w świadomości klienta.

Klasyczna i minimalistyczna metoda to wizja ograniczona do trzech punktów koncentracji: produktu, opakowania oraz ceny. Następnie uzupełnione o szereg dodatkowych, koniecznych działań oraz narzędzi marketingowych i handlowych, obejmujących między innymi pełną politykę cenową, asortymentową, promocję, reklamę oraz długofalową strategię komunikacji i budowania marki. Oczywiście będzie ona inna dla produktu końcowego, inna dla półproduktu. Odmienna będzie też dla produktów przemysłowych znajdujących nabywców wśród odbiorców instytucjonalnych.

Doskonalenie produktu - tworzenie produktu innowacyjnego.


► Kompletne realizacje:

Zanim jednak zapadnie decyzja o zmianach, zbadajmy w jakim stopniu i zakresie są one konieczne. Co innego jeśli w ogóle tworzymy nowy towar, usługę. Tu punkt ciężkości nie leży na poziomie decyzji, ale cech, właściwości produktu oraz stworzonej dla niego strategii rynkowej. Poniżej przedstawiamy najbardziej istotne, naszym zdaniem, zakresy prac związane ze zmianami i innowacjami produktu, których przeprowadzenie zaoszczędzi rozczarowań, a przybliży potencjalny sukces.

 

badania i rozwój produktu

 

BADANIA I ROZWÓJ PRODUKTU, USŁUGI

 

Proces, który powinien odbywać się praktycznie nieustannie. Dlaczego ? Ponieważ subiektywne odczucia twórców produktu, załogi zaangażowanej w produkcję, promocję i sprzedaż produktu rzadko są tożsame z opiniami konsumentów. Poza tym firmy konkurencyjne też mają swoje pomysły i realizują projekty, na które może spojrzeć przychylniej klient i zrezygnować ze swoich dotychczasowych wyborów.

Zatem co badać i jakie zakresy poddać analizie:
 

 • Cechy i właściwości, dla produktu na przykład: smak, wygląd, kształt, zapach, trwałość, skład surowców,

 • Funkcjonalność produktu, zastosowanie, użyteczność, wydajność, uniwersalność, łatwość użycia,

 • Opakowanie i cechy estetyczne - wygląd, kolorystyka, czytelność

 • Cena zakupu i ewentualne koszty uboczne - cena, wydajność, koszty eksploatacji,

 • Wyobrażenia i odczucia klienta. Czy produkt spełnia oczekiwania, czy się go lubi, czy jest skuteczny, czy jest w dobrym stylu, satysfakcjonujący ?

 • Inne aspekty, np: bezpieczeństwo, wpływ na zdrowie, oferty konkurencyjne, itp.


W przypadku usług zwrócić należy szczególną uwagę na tożsamość oferty z faktyczną możliwością wykonania usługi, jej dostępności (np. serwisu), czasu i jakości realizacji, warunków gwarancyjnych i poziomu obsługi po-sprzedażowej, o ile w ogóle istnieje.

 

>> Rozwój zawsze jest następstwem odpowiedzi na powyższe zagadnienia.
 

Bardzo często produkty czy usługi spełniają oczekiwana klientów, jednak na ich negatywną ocenę wpływają inne czynniki, które należy odnaleźć i wyeliminować.

Innowacyjny produkt ... już samo brzmienie tych słów wydaje się przyjemne. Jednak, to co nazywamy innowacją nie musi być nowością, a w zdecydowanej większości przypadków mamy do czynienia z udoskonaleniem, zmodyfikowaniem produktu czy też usługi. Procesy te wiążą się integralnie z dokonaniem zmiany, która jest odpowiedzią na nowe warunki rynkowe, a zwłaszcza na zmieniające się oczekiwania odbiorców.

Rozwój poprzez innowacje produktowe

strategia budowania pozycji produktu

strategia produktu
rozwój produktu

Zobacz również:

REALIZUJEMY PROJEKTY ROZWOJOWE

⇒ opracowanie, wdrożenie, optymalizacja

O INNOWACJACH I ZMIANACH
W FIRMIE ⇒

Napisz do nas

Zadzwoń  naciśnij

Katowice, Bielsko-Biała, Sosnowiec, Tychy, Chorzów, Bytom, Rybnik, Gliwice, śląskie

© ® Projekt, wykonanie: Projekt Consulting 1998-2023

All rights reserved.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Specjalizujemy się w doskonaleniu produktów, usług, komunikacji, wprowadzaniu zmian w firmach. Zapewniamy pełny zakres usług, m.in.: doradztwo operacyjne, marketing strategiczny, badania rynku i społeczne, szkolenia.

konsulting
Project Consulting Katowice, śląskie
konsulting

© ®  Projekt, wykonanie: Projekt Consulting 1998-2023

Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

Specjalizujemy się w doskonaleniu produktów, usług, komunikacji, wprowadzaniu zmian w firmach. Zapewniamy pełny zakres usług, m.in.: marketing strategiczny, badania produktowe i społeczne, szkolenia, doradztwo strategiczne i usługi zarządzania.

Projekt Consulting, Katowice, śląskie
Projekt Konsulting

Komunikacja poprzez formularz kontaktowy zgodnie z Polityką prywatności. Korzystając z niego użytkownik potwierdza zapoznanie się z Polityką prywatności (w tym cookies i przechowywanie danych) oraz zgodę na kontakt w tej formie, w tym zgodę na odpowiedzi od Projekt Consulting. 

Tak pracujemy - więcej o nas

Kontakt

Katowice, Kraków, Wrocław, Łódź, Warszawa, Kielce, Poznań, Częstochowa, Opole, Rzeszów, Nowy Sącz, Legnica, Wałbrzych

Polityka prywatności

Artykuły/Blog

MAPA USŁUG

Więcej informacji? 

Chętnie odpowiemy na pytania oraz przygotujemy interesujące propozycje.  

Zapraszamy do kontaktu 

Wyślij
Wyślij
Dziękujemy za wiadomość.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola !

Strategie rozwiązywania problemów społecznych

Lokalne badania społeczne

Projekty specjalne. CSR

► Projekty społeczne

Doradztwo biznesowe

Usługi zarządzania

Usługi marketingowe

Szkolenia

Badanie posprzedażowe

Badania rynku produktowe

Badania komunikacji w firmie

Marketing strategiczny

► Projekty biznesowe

Projekty biznesowe

Projekty społeczne

Usługi