MAPA USŁUG

PROGRAMY ROZWOJU

Katowice, Bielsko-Biała, Sosnowiec, Tychy, Chorzów, śląskie

Specjalizujemy się w doskonaleniu produktów, usług, procesów, wdrożeniach innowacji oraz zmian. Zapewniamy pełny zakres usług, m.in.: doradztwo operacyjne, marketing strategiczny, badania rynku i społeczne, szkolenia.

© ® Projekt, wykonanie: Projekt Consulting 1998-2022

All rights reserved.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

konsulting
konsulting

kontakt TEL - NACIŚNIJ

kontakt E-MAIL

Project Consulting
szkolenie budowanie zespołu

Szkolenie BUDOWANIE ZESPOŁU

szkolenia biznesowe dla firm

Szkolenie BUDOWANIE ZESPOŁU ZADANIOWEGO. Program:

"Poznanie się to początek, trzymanie się razem - rozwój, praca razem - sukces". Henry Ford

 

Uczestnicy: Szkolenie adresowane jest do liderów i członków zespołów zadaniowych, działów, grup roboczych. Prezentowany zakres obejmuje program szkolenia o poziomie podstawowym.


Formuła zajęć:  mini – wykłady, ćwiczenia i symulacje dostosowane do realiów działania firmy, wykorzystujące wiedzę i doświadczenia i motywacje uczestników

 

Cele szkolenia "Budowanie Zespołu":

 • Zdobycie wiedzy o metodach tworzenia efektywnego zespołu zadaniowego

 • Poznanie zasad funkcjonowania zespołu i etapów jego rozwoju

 • Wzmocnienie pozytywnego zachowania członków zespołu

 • Zapoznanie się z metodami  grupowego rozwiązywania problemów


Korzyści:

 • Uczestnik przyswoi sobie wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania oraz metod na budowanie efektywnego zespołu zadaniowego

 • Pozna mechanizmy rządzące pracą grupową

 • Zapozna się z procedurami umożliwiającymi efektywną komunikację w grupie

 • Rozwinie i wzmocni umiejętności konstruktywnego komunikowania się z członkami zespołu

 • Nabędzie umiejętności rozwiązywania problemów

 

W trakcie zajęć uczestnicy zrealizują następujące bloki tematyczne:

I. Współpraca w zespole

 • Podstawowe wymiary pracy grupowej

 • Dobre i złe zespoły

 • Zachowania w zespole

 • Zachowania pozytywne związane z realizacją zadań

 • Zachowania pozytywne związane z kontaktami międzyludzkimi

 • Zachowania utrudniające dobre funkcjonowanie grupy

 • Role grupowe – jakie osoby warto mieć w zespole

 

II. Rozwój zespołu

 • Etapy tworzenia i organizacji zespołu

 • Kierowanie zespołem na kolejnych etapach rozwoju

 • Stadia organizacji pracy zespołowej

 

III. Grupowe rozwiązywanie problemów

 • Sposoby rozwiązywania problemów

 • Zalety i wady grupowego rozwiązywania problemów

 

IV. Kierowanie zespołem

 • Zasady organizowania spotkań

 • Grupowe poszukiwanie twórczych rozwiązań

 • Zasady podejmowania decyzji w zespole

 • Radzenie sobie z konfliktami

 • Reguły wprowadzania zmian

 

V. Kierowanie zespołem i diagnoza jego potencjału zadaniowego

 • Techniki analizy grup i zespołów

 • Analiza potencjału własnego zespołu

 • Sposoby zarządzania grupą zadaniową / delegowanie uprawnień

 • Pułapki procesów decyzyjnych /style decyzyjne

 • Komunikowanie się w organizacji

 • Strategia motywacyjna firmy  

 • Dziedziny oceny pracowników

 • Skala dojrzałości zespołu  

 • Identyfikacja problemów w grupie roboczej

 

Orientacyjny czas trwania szkolenia: ustalany w zależności od zakresu.

Wielkość grupy: do 10 osób
 

W zależności od ustaleń dotyczących określonych wymagań klienta stworzony zostanie zindywidualizowany program szkoleniowy, dostosowany do specyfiki jego firmy, sytuacji rynkowej oraz analizy potencjalnych rozwiązań. Powyżej przedstawiono jedynie ramowe ujęcie uwzględniające ogólną problematykę zmiany.

 

Zapraszamy. Oferujemy szkolenia dopasowane do Państwa potrzeb. Programy, które przygotujemy, w jak największym stopniu będą łączyć się z Państwa działalnością.

23 sierpnia 2022

SZKOLENIA I WARSZTATY uwzględniające specyfikę działalności biznesowej firmy.

 

Chętnie udzielimy
więcej informacji na temat szkoleń i warsztatów

» kontakt:
tel. 518 150 111

lub
poprzez formularz e-mail:

Imię i nazwisko
Twój e-mail:
Twój nr telefonu
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Wiadomość została wysłana - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Uczestnicy: Szkolenie adresowane jest do kadry menadżerskiej, liderów i zespołów wdrażających zmianę w firmie. Może być ono pierwszym etapem poprzedzającym proces wdrożenia zmian, osobnym modułem budującym wiedzę teoretyczną
Otaczająca rzeczywistość wpływa na klientów, użytkowników i konsumentów. Organizacje stoją dzisiaj przed ogromnymi wyzwaniami. Coraz częściej zarządzanie przez cele jest zastępowane zarządzaniem przez jakość. Zwiększa się rola kompetencji
Współczesny świat pełen jest koncepcji i teorii, jak kierować przedsiębiorstwem i przeprowadzać go przez zmieniające się uwarunkowania a przy tym wszystkim osiągać zakładane rezultaty. Nie wystarczy by współczesny
"Poznanie się to początek, trzymanie się razem - rozwój, praca razem - sukces". Henry Ford Uczestnicy: Szkolenie adresowane jest do liderów i członków zespołów zadaniowych, działów, grup roboczych.

Programy dopasowane do Państwa potrzeb, szkolenia zawierające między innymi:

Projekt Consulting
Doradztwo w Rozwoju Firmy
firma doradcza
Projekt Consulting
Projekt Consulting, Katowice, Śląsk
Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Chorzów, Tychy, Bielsko-Biała
śląskie, małopolskie