biznes projekt

MAPA USŁUG

PROGRAMY ROZWOJU

Katowice, Bielsko-Biała, Sosnowiec, Tychy, Chorzów, śląskie

Specjalizujemy się w doskonaleniu produktów, usług, procesów, wdrożeniach innowacji oraz zmian. Zapewniamy pełny zakres usług, m.in.: doradztwo operacyjne, marketing strategiczny, badania rynku i społeczne, szkolenia.

© ® Projekt, wykonanie: Projekt Consulting 1998-2022

All rights reserved.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

konsulting
konsulting

kontakt TEL - NACIŚNIJ

kontakt E-MAIL

Project Consulting
realizacja projektu

Projekt Consulting ► Kontakt

strategia innowacyjna
Katowice, Kraków, Wrocław
śląskie, małopolskie, dolnośląskie
wprowadzenie innowacji i zmiany

  Nasze usługi

Katowice, Kraków, Wrocław

TAK PRACUJEMY

Zanim projekt zyska ramy ...

Tak, poznajmy się lepiej. Owszem bardzo ważna jest oferta, cena, wszelkie możliwości związane z realizacjami, ale to nie wszystko. Ważne czy dobrze się rozumiemy, komunikujemy, bo od tego zaczyna się sukces.
"Chemia" w biznesie - wskazana, naszym zdaniem.

Poznajmy się

śląskie, małopolskie, dolnośląskie
cele projektu

Określamy cel projektu

 • Często otrzymujemy informacje o tym jaki jest cel naszych klientów.  Jeśli nie jest określony (lub wstępnie) pracujemy nad doprecyzowaniem obszarów przyszłych działań.

 • Dodatkowo, w obu sytuacjach, polecamy przeprowadzenie analizy bieżącej sytuacji organizacji. Dzięki temu nie tylko dobrze zdefiniujemy cel(e), ale również dobierzemy najefektywniejsze narzędzia.

 

Wytyczamy wspólne zasady współpracy.

• Przedstawiamy zakres działań koniecznych do osiągnięcia celu. Następnie razem określamy ramy współpracy.

• W trakcie przygotowań, ale również podczas acji monitorujemy wszelkie aspekty działań. Składamy propozycje zmian i modyfikacji w otoczeniu biznesowym lub społecznym - o ile zajdzie taka potrzeba.

Projekt - Realizacja - Optymalizacja

 • Idea, pomysł czy nawet obserwacja zjawiska - może być źródłem projektu. Niczego nie odrzucamy.

 • Projekt, jego ramy - należy weryfikować np. poprzez badanie pilotażowe,  a następnie poprzez tzw. punkty kontrolne.

 • Projekt może składać się z kilku pełnoprawnych elementów. Docelowo powinien być objęty programem (strategią) działań.

 • Po etapie wdrożenia rekomendujemy przeprowadzenie audytu.

 • Każdy projekt można zoptymalizować.

 • Po zrealizowaniu strategii działań wskazane jest przeprowadzenie prac dodatkowych mających na celu wzmocnienie i utrwalenie efektów projektu.

Elementy planu realizacji projektu

cel: TWORZENIE I WDROŻENIE INNOWACYJNEGO PRODUKTU
przykładowe etapy realizacji:

 

 • Określenie potrzeb, wytyczenie celu

 • Plan, wstępna strategia działań

 • Badania rynkowe, społeczne

 • Strategia produktu - opracowanie

  (projekt - produkt - komunikacja - sprzedaż - optymalizacja)

 • Proces tworzenia lub doskonalenia produktu, prace badawczo-rozwojowe (m.in.: właściwości, wygląd, opakowanie)

 • Testy rynkowe produktu

 • Strategia marketingowa i handlowa - opracowanie

 • Szkolenia, w tym produktowe

 • Wprowadzenie produktu do produkcji i sprzedaży

 • Działania marketingowe

 • Audyt działań

 • Strategia produktu - korekta - optymalizacja

cel: WPROWADZENIE ZMIAN W FIRMIE
przykładowe etapy realizacji:

 

 • Wytyczenie obszarów zmiany

 • Określenie pożądanego celu

 • Strategia zmian - wstępna

 • Badania społeczne

 • Strategia zmian, plan działań, dobór narzędzi

 • Wprowadzenie strategii, wdrożenie zmian

 • Audyt zmian

 • Działania uzupełniające - opcja

 • Optymalizacja wprowadzonych zmian

 • Działania wspomagające trwałość projektu.

KOMPLEMENTARNE USŁUGI:

JASNE ZASADY - RZETELNA WSPÓŁPRACA

• Działamy na zlecenie, ale czujemy się częścią organizacji i zespołu naszego klienta.

Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego projektu.

Proponujemy działania, które wzajemnie się uzupełniają - stawiamy na efekt synergii.

Poufność strategii i działań - gwarantowana

• Zapewniamy pełne zaangażowanie i wsparcie przy przygotowaniu oraz realizacji projektów, a także dobrą, efektywną współpracę

• Innowacyjne i rozwojowe (produktów, usług, procesów, technologii, marketingu, zasobów i relacji społecznych)

• Menadżerskie (zarządzania, wprowadzenie innowacji, zmian, wzrostu efektywności organizacji

• Badawcze (rynkowe i społeczne)

• Marketingowe (w pełnym zakresie, w tym komunikacja marketingowa)

• Szkoleniowe

Projekt Consulting
Doradztwo w Rozwoju Firmy
firma doradcza
Projekt Consulting
Projekt Consulting, Katowice, Śląsk
Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Chorzów, Tychy, Bielsko-Biała
śląskie, małopolskie