zarządzanie projektami w firmie
zarządzanie zespołem
zarządzanie zmianą
zarządzanie operacyjne
doradztwo strategiczne
zarządzanie projektami

►  Projekty dla rozwoju firm

WIĘCEJ INFORMACJI

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI FIRMY

► REALIZACJA STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA

Obserwujemy, badamy, kreujemy i wdrażamy rozwiązania. Wszelkie działania prowadzimy w kierunku osiągnięcia wytyczonych celów: strategicznych i operacyjnych oraz innowacyjno-rozwojowych. Wskazujemy obszary koniecznych zmian, tworzymy program działań. Pracujemy zgodnie z opracowaną strategią.

Skuteczne zarządzanie projektami firmy:

Zarządzanie zmianą

Każda firma działa w środowisku dynamicznej rywalizacji i poszukiwaniu własnej przewagi. Proces ten wymusza selektywny wybór rozwiązań - najlepszych dla danej organizacji. Zmiany są nieodzowne. Miejsca, gdzie należy działać najszybciej dostrzega zewnętrzny obserwator. Dlatego wskazujemy obszary koniecznych zmian oraz przedstawiamy program działań i sposób ich wdrożenia.

Doradztwo strategiczne

Skuteczne planowanie i szybkie reagowanie wtedy gdy sytuacja tego wymaga - to nas charakteryzuje. Proponujemy kierunki działań i pokazujemy drogę jak tam dotrzeć. Analizujemy szanse i zagrożenia, wzmacniamy dobre strony, a złe redukujemy. Stawiamy na dobrą komunikację ułatwiającą podejmowanie właściwych decyzji oraz tworzeniu najbardziej skutecznych modeli biznesowych.

Zarządzanie zespołem, projektem

Koordynujemy prace zespołu, dbając o skuteczną komunikację w grupie przy realizacji zadań. Staramy się również rozwiązać ewentualne nieporozumienia lub konflikty usprawniając zarządzanie pionowe i poziome. Wyciągamy wnioski, dbamy o właściwe rozwiązania na przyszłość. Budujemy optymalne relacje, w których współpraca jest czymś naturalnym.

Doradztwo operacyjne

Realizujemy wszelkie prace mające na celu wsparcie przedsiębiorstw (MŚP, start-up) w bieżącym zarządzaniu operacyjnym. Unikamy zbędnych kosztów, korzystamy z dostępnych zasobów. Rozwijamy firmę naszego klienta. Wzmacniamy, wyzwalamy potencjał firmy, integrujemy pracowników w efektywnej pracy.

Projekt Consulting
Projekt Consulting
Katowice, Kraków, Bielsko-Biała
śląskie, małopolskie
Projekt Consulting

OFERTA

START

O NAS

KONTAKT

Katowice, Kraków, Bielsko-Biała, Tychy, Sosnowiec, Chorzów, Gliwice

Specjalizujemy się w doskonaleniu produktów, usług, procesów, wdrożeniach innowacji oraz zmian. Zapewniamy pełny zakres usług, m.in.: doradztwo operacyjne, marketing strategiczny, badania rynku i społeczne, szkolenia.

© ® Projekt, wykonanie: Projekt Consulting 1998-2020.

All rights reserved.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt Consulting FB
śląskie, małopolskie

kontakt TEL +48 518 150 111

kontakt E-MAIL

Projekt Consulting