MAPA USŁUG

PROGRAMY ROZWOJU

Katowice, Bielsko-Biała, Sosnowiec, Tychy, Chorzów, śląskie

Specjalizujemy się w doskonaleniu produktów, usług, procesów, wdrożeniach innowacji oraz zmian. Zapewniamy pełny zakres usług, m.in.: doradztwo operacyjne, marketing strategiczny, badania rynku i społeczne, szkolenia.

© ® Projekt, wykonanie: Projekt Consulting 1998-2022

All rights reserved.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

konsulting
konsulting

kontakt TEL - NACIŚNIJ

kontakt E-MAIL

Project Consulting
zarządzanie projektami w firmie

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI FIRMY

REALIZACJA STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA

Obserwujemy, badamy, kreujemy i wdrażamy rozwiązania. Wszelkie działania prowadzimy w kierunku osiągnięcia wytyczonych celów: strategicznych i operacyjnych oraz innowacyjno-rozwojowych. Wskazujemy obszary koniecznych zmian, tworzymy program działań. Pracujemy zgodnie z opracowaną strategią.

Skuteczne zarządzanie projektami w firmie - konsulting i koordynacja działań:

Zarządzanie zmianą

zarządzanie zmianą w firmie

Każda firma działa w środowisku dynamicznej rywalizacji i poszukiwaniu własnej przewagi. Proces ten wymusza selektywny wybór rozwiązań - najlepszych dla danej organizacji. Zmiany są nieodzowne. Miejsca, gdzie należy działać najszybciej dostrzega zewnętrzny obserwator. Dlatego wskazujemy obszary koniecznych zmian oraz przedstawiamy program działań i sposób ich wdrożenia.

Doradztwo strategiczne

zarządzanie strategiczne

Skuteczne planowanie i szybkie reagowanie wtedy gdy sytuacja tego wymaga - to nas charakteryzuje. Proponujemy kierunki działań i pokazujemy drogę jak tam dotrzeć. Analizujemy szanse i zagrożenia, wzmacniamy dobre strony, a złe redukujemy. Stawiamy na dobrą komunikację ułatwiającą podejmowanie właściwych decyzji oraz tworzeniu najbardziej skutecznych modeli biznesowych.

Zarządzanie zespołem, projektem

zarządzanie zespołem

Koordynujemy prace zespołu, dbając o skuteczną komunikację w grupie przy realizacji zadań. Staramy się również rozwiązać ewentualne nieporozumienia lub konflikty usprawniając zarządzanie pionowe i poziome. Wyciągamy wnioski, dbamy o dobre rozwiązania na przyszłość. Budujemy optymalne relacje w których współpraca jest czymś naturalnym.

Doradztwo operacyjne

zarządzanie operacyjne w firmie

Realizujemy wszelkie prace mające na celu wsparcie przedsiębiorstw (MŚP, start-up) w bieżącym zarządzaniu operacyjnym. Unikamy zbędnych kosztów, korzystamy z dostępnych zasobów. Rozwijamy firmę naszego klienta. Wzmacniamy, wyzwalamy potencjał firmy, integrujemy pracowników w efektywnej pracy.

Zakresy realizacji

zarządzanie projektami

►  Programy dla rozwoju firmy

Projekt Consulting, Katowice, Śląsk
Projekt Consulting
Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Chorzów, Tychy,  Bielsko-Biała
śląskie, małopolskie
firma doradcza
Doradztwo w Rozwoju Firmy